ByggeriByggeri

Miljøhensyn ved byggeri og anlæg

Her kan du finde forskriften for miljøhensyn ved bygge- og anlægsopgaver.

Solrød Kommune har en forskrift for miljøforhold ved bygge- og anlægsopgaver. Forskriften gælder ved offentligt og privat bygge- og anlægsarbejde, der kan skabe gener af støjende, støvende og vibrerende karakter fx nybyggeri, nedrivning og renovering af bygninger, vejarbejde og sporarbejde.

Forskriften handler blandt andet om støjgrænser, støv, lys og naboorientering. Du kan læse hele forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top