ByggeriByggeri

Midlertidig overnatning

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at overnatte i en offentlig bygning.

Ønsker du at overnatte midlertidigt (op til syv døgn) i en offentlig bygning, der ikke i forvejen er godkendt til overnatning (fx i en institution, på en skole, i en idrætshal eller lignende), skal du først have lov af den pågældende institution. Derefter skal du sende en anmeldelse om midlertidig overnatning og have en godkendelse fra Solrød Kommune senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Er der flere end 150 personer, skal du sende en meddelelse til kommunen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.

Anmeldelse om midlertidig overnatning i offentlige bygninger skal sendes på mail til byg@solrod.dk. Vi behandler din anmeldelse hurtigst muligt og orienterer Beredskabet, så de kan reagerer hurtigt, hvis der opstår brand eller uheld.

Din meddelelse skal indeholde følgende oplysninger og dokumentation:

 • Længde for overnatningen og dato for første overnatningsdøgn
 • Institutionens navn og adresse samt overnatningens placering (bygning og/eller lokale)
 • Antal overnattende personer
 • Kontaktperson, der er ansvarlig for overnatningen (navn og mobilnummer)
 • Kontaktperson under overnatningen (navn og mobilnummer)

Ved flere end 50 personer i et rum (fx idrætshal)

Ved flere end 50 personer i et rum (f.eks. en idrætshal), skal der udarbejdes en belægningsplan. En belægningsplan er en tegning, der viser indretningen af det lokale, hvor der overnattes. Belægningsplanen skal vise sovepladser, møbler, bagage, brandslukningsmateriel og flugtveje helt til det fri. Den aktuelle belægningsplan skal ophænges i hvert rum for den midlertidige overnatning på et let tilgængeligt og synligt sted. Du kan læse mere om belægningsplaner og se et eksempel BR18, kap. 5, bilag 11b.  

Ved flere end 150 personer i bygningen:

Ved flere end 150 overnattende personer, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage inspektionsrunder.

Bestemmelser om midlertidige overnatninger

Midlertidig overnatning skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet 2018 (BR18) kapitel 5 - Brand, og tilhørende bilag 11b og 13. Midlertidig overnatning kan ske i øvrige bygningsafsnit omfattet af BR18 § 147, når følgende bestemmelser overholdes, jf. BR18 § 152a:

 1. Der er tale om kortvarigt ophold på op til 7 døgn.
 2. Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
 3. Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
 4. Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i BR18 § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i BR18 § 82.
 5. Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
 6. Ved midlertidig overnatning for flere end 50 personer, skal der været udarbejdet en belægningsplan.
 7. Ved midlertidig overnatning for flere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.

I de tilfælde, hvor ansøger ønsker overnatning i en længere periode end 7 døgn eller ikke kan overholde ovennævnte bestemmelser i BR18 §152 eller tilhørende bilag, skal der ifølge BR18 ansøges om en egentlig byggetilladelse med en brandrådgiver. 

Krav om driftsplan

Driftsplanen sikrer den kontrol, der sker før enhver benyttelse af lokalerne. Den skal udarbejdes for hver ny overnatning og skal indeholde:

 • Kontrolskema, udfyldes af driftsansvarlig
 • Ordensregler, der skal placeres synligt i rummet
 • Brand- og evakueringsinstruks, der skal placeres synligt i rummet.

Du kan læse mere om driftsjournalen i BR18, kap. 5, bilag 11b, vejledning om præ-accepterede løsninger for midlertidig overnatning i bygninger (bygningsreglementet)

Siden er sidst ændret: 15-05-2024 Til top