ByggeriByggeri

Gebyr for byggesagsbehandling

Her kan du se, hvad du skal betale for behandling af din byggesag.

Ifølge byggeloven kan kommunen opkræve gebyr for behandling af byggesager. Det er Solrød Byråd, der i henhold til byggeloven har fastsat gebyrerne.

Du betaler gebyr efter, hvor lang tid der bliver brugt på sagsbehandlingen.

Gebyret for sager modtaget efter 1. januar 2022 er fastsat til 641 kr. i timen. 

Gebyret efter tidsforbrug skal du betale i to rater.

1. rate er til og med byggetilladelse:

 • Forhåndsdialogmøde
 • Oprettelse af byggesag
 • Screening af byggesag
 • Sagsbehandling før byggetilladelse
 • Korrespondancen med ansøger/ejer før byggetilladelse
 • BBR Registrering
 • Byggetilladelse

2. rate til og med ibrugtagningstilladelse:

 • Opfølgningsmøde
 • Færdigmelding/Færdigsyn
 • Korrespondance med ansøger/ejer efter byggetilladelse
 • Afslutning af byggesag
 • Ibrugtagningstilladelse

Se Takstoversigt for 2022.

Se Takstoversigt for 2021.

Har du betalt forkert byggesagsgebyr i 2015-2022? 

Solrød Kommune har opkrævet forkert gebyr for enkelte afgørelser efter planloven i perioden fra den 1. januar 2015 og frem til den 5. maj 2020.

I den periode var der en praksis i kommunen med at opkræve gebyr efter både bygge- og planloven, hvilket var en fejl, da der alene skulle have være opkrævet gebyr efter byggeloven.

Vi har gennemgået samtlige bygge- og plansager i perioden 2015 – 2020.
I de tilfælde, hvor der har været opkrævet forkert gebyr efter planloven, har vi tilbagebetalt det for meget betalte gebyr samt renter heraf.

Hvis du mener at have betalt et gebyr efter planloven i perioden 1. januar 2015 til 5. maj 2020, og vi ikke har skrevet til dig via Digital Post, så henvend dig til byggesagsafdelingen i Teknik og Miljø på byg@solrod.dk eller 56 18 20 00.

Siden er sidst ændret: 29-11-2022 Til top