ByggeriByggeri

Gebyr for byggesagsbehandling

Her kan du se, hvad du skal betale for behandling af din byggesag.

Ifølge byggeloven kan kommunen opkræve gebyr for behandling af byggesager. Det er Solrød Byråd, der i henhold til byggeloven har fastsat gebyrerne.

Du betaler gebyr efter, hvor lang tid der bliver brugt på sagsbehandlingen.

Gebyret for sager modtaget efter 1. januar 2023 er fastsat til 654 kr. i timen. 

Gebyret efter tidsforbrug skal du betale i to rater.

1. rate er til og med byggetilladelse:

 • Forhåndsdialogmøde
 • Oprettelse af byggesag
 • Screening af byggesag
 • Sagsbehandling før byggetilladelse
 • Korrespondancen med ansøger/ejer før byggetilladelse
 • BBR Registrering
 • Byggetilladelse

2. rate til og med ibrugtagningstilladelse:

 • Opfølgningsmøde
 • Færdigmelding/Færdigsyn
 • Korrespondance med ansøger/ejer efter byggetilladelse
 • Afslutning af byggesag
 • Ibrugtagningstilladelse

 

 

 

Siden er sidst ændret: 07-02-2023 Til top