ByggeriByggeri

Gebyr for byggesagsbehandling

Her kan du se, hvad du skal betale for behandling af din byggesag.

Solrød Byråd har fastsat gebyrer for behandlingen af byggesager i Solrød Kommune.

Fast byggesagsgebyr for private byggesager

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2024-2027, at der per 1. januar 2024 skulle indføres fast gebyr på 1.000 kr. for private byggesager. Disse sager omfatter alle sager, der vedrører en enkelt boligenhed, eksempelvis etablering af enfamiliehuse, sekundær bebyggelse til en enkelt bolig og enfamiliehuse med erhverv (erhverv i egen bolig).

Det faste gebyr på 1000 kr. betales, når byggetilladelsen er givet. Der opkræves ikke gebyr i sager, hvor der gives afslag.

For sager modtaget før 2024 gælder andre gebyrer og satser.

 

Gebyr i sager, der beregnes efter tidsforbrug

Gebyr efter tidsforbrug opkræves på alle sager, der vedrører dobbelthuse, rækkehuse, etagebyggeri og erhvervsbyggeri - dog ikke sager, der vedrører en enkelt boligenhed i rækkehus eller dobbelthus.

Du betaler gebyr efter hvor lang tid, der bliver brugt på sagsbehandlingen, og du skal betale i to rater.

1. rate er til og med afgørelse eller byggetilladelse.

2. rate er til og med endelig afslutning af sagen eller i form af ibrugtagningstilladelse. 

Gebyret for byggesagsbehandling efter tidsforbrug udgør 687,00 kr./timen for sager, der er modtaget i 2024. For sager modtaget før 2024 gælder andre gebyrer og satser.

Der opkræves ikke gebyr i sager, hvor der gives afslag.

 

 

Siden er sidst ændret: 30-04-2024 Til top