ByggeriByggeri

Byggeansøgning

Du skal sende din byggeansøgning digitalt i Byg og Miljø.

Hvis du skal opføre et nyt byggeri, i gang med en til- eller ombygning eller andre væsentlige forandringer, skal du søge byggetilladelse digitalt i Byg og Miljø

Solrød Kommune opfordrer rådgivere til at tilnytte ejer af den pågældende ejendom til projekterne i Byg og Miljø, så ejeren løbende kan holdes opdateret om status på deres byggesag via Byg og Miljø.

I denne film kan du se, hvordan du ansøger digitalt i Byg og Miljø

 

Hvis du ikke selv er ansøger på din byggesag, vil du i forbindelse med sagsbehandlingen få tilsendt en kopi, når der bliver truffet en afgørelse i din sag. Øvrige henvendelser foregår via Byg og Miljø med ansøger, medmindre ansøger har påført dig som part på sagen i Byg og Miljø.

Hvis der er en ny lokalplan på vej

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort – og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget – må du ikke bygge, udstykke eller ændre på ejendomme, der er omfattet af forslaget.

Eksisterende lovlig bebyggelse kan fortsætte som hidtil.

Den midlertidige retsvirkning gælder, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, dog højst et år efter at planforslaget blev offentliggjort.

Du kan læse mere om de midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslag i planlovens paragraf 17 på Retsinformation.dk.

Særlige regler og nyttig information

I forbindelse med et byggeprojekt er der mange ting, du skal tage højde for. Se herunder, hvad der gælder for ejendommen og anden nyttig information.

Siden er sidst ændret: 30-04-2024 Til top