ByggeriByggeri

Bygge altan mv.

Her kan du få et overblik over, hvilke krav der er til altaner og andre hævede opholdsarealer.

Vi har i Danmark en vis tradition for altaner på enfamiliehuse og specielt på ældre huse. Altanerne har dog altid været af forholdsvis beskeden størrelse og dermed indgået som en lille tilføjelse på huset.

I dag ser vi indimellem ønsker om endog meget store hævede opholdsarealer, der som udgangspunkt fordeler sig på tre typer:

  • Altaner i forbindelse med øverste etage
    Disse hænger typisk ikke bare på bygningen, men står på en stolpekonstruktion.
  • Tagterrasser i forbindelse med øverste etage
    Disse er typisk lagt oven på en lavere tilbygning eller spændt ud mellem to bygninger, men kan også være større indsnit i tagfladen.
  • Hævede opholdsarealer

Har man f.eks. høj kælder eller faldende terræn, vil en terrasse i forbindelse med stueetagen blive hævet over terrænet.

Skal jeg søge om tilladelse?

Byggeloven og bygningsreglementet er desværre ikke helt skarpe på, hvornår du skal søge, men når vi taler om altan/tagterrasse, skal du i hvert fald søge om tilladelse i disse tilfælde:

  • Når byggeriet går ud over byggeretten i bygningsreglementet eller ud over bebyggelsesregulerende bestemmelser i en lokalplan, det vil sige bliver for højt eller kommer for tæt på skel.
  • Hvis en lokalplan fastlægger området til boligbebyggelse i en etage med udnyttelig tagetage.
  • Hvis din bygning er bevaringsværdig

Siden er sidst ændret: 30-04-2024 Til top