Bolig Bolig

Kollektiv varme

Kollektiv varme

Bor du i et område med kollektiv varme, vil der være mulighed for eller pligt til at tilslutte sig varmeforsyningen. Kollektiv varme består enten af naturgas eller fjernvarme. Nedenfor kan du læse om, hvornår du har pligt til at tilslutte og forblive tilsluttet den kollektive varmeforsyning samt om muligheder for dispensation. 

OBS. En ny lovændring gør, at der ikke længere er tilslutningspligt i områder, hvor der er kollektiv naturgasvarmeforsyning.

Nu er det ikke længere et krav, at du som borger skal søge om dispensation, hvis du gerne vil skifte fra naturgas til en anden varmeforsyningskilde.

Indtil for nylig har det i nogle områder i kommunen været lovpligtigt at ansøge om dispensation, hvis man ikke har ønsket at være tilsluttet naturgas. Bestemmelser om tilslutningspligt til naturgas er nu uden virkning.

I en ny lovændring, der trådte i kraft d. 1 juli 2022, fremgår det, at "Bestemmelser i lokalplaner, der medfører tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg til fremføring af naturgas, er uden virkning."

Se det vedtagne lovforslag her: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/202113L00120

OBS. Kommunerne har pr. 1. januar 2019 ikke længere mulighed for at pålægge tilslutningspligt i nye fjernvarmeområder. 

Der kan fortsat være tilslutnings- og forblivelsespligt til eksisterende fjernvarmeområder.

Læs mere om reglerne nedenfor. 

• Tilslutningspligt

• Forblivelsespligt

• Dispensation fra tilslutningspligt

Siden er sidst ændret: 27-09-2023 Til top