Bolig Bolig

Lån til ejendomsskat

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskatter og f.eks. tilslutningsudgifter.

Ansøgning om lån

I den kommune, hvor din ejendom ligger, kan du søge om lån til betaling af ejendomsskat og f.eks. tilslutningsudgifter til f.eks. ny vejbelysning.

Du skal opfylde følgende krav

  • Du kan søge om lån fra kommunen til betaling af ejendomsskat, hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom eller et fritidshus, som I bruger til beboelse.
  • For at få lån skal du eller din ægtefælle have fast bopæl i Danmark og være fyldt 65 år eller modtage social pension, delpension eller efterløn.
  • Der kan kun søges lån til én ejendom, og du kan kun få lån til grundskyld og anlægsudgifter til ny vejbelysning. Øvrige ejendomsskatter skal du selv betale.
  • For at sikre lånet tager kommunen pant i din ejendom.  Beløbet forrentes med en årlig rente, der i 2021 er 0,47%.                
  • Der skal være friværdi i ejendommen ved den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering. Kommunen betaler udgifterne i forbindelse med tinglysningen.                                                         
  • Du eller dine arvinger skal betale lånet og de tilskrevne renter tilbage, når din ejendom sælges.

Ansøgning og ansøgningsfrister

Ejendomsskatter betales i rater to gange om året.  Fristerne for ansøgning er:

  • 1. oktober, hvis du søger lån til 1. rate, der skal betales 1. januar
  • 1. april, hvis du ønsker lån til 2. rate, der skal betales 1. juli

Du skal ansøge digitalt. Brug selvbetjeningsløsningen i boksen til højre på siden.
Hvis ansøgningen modtages senere, kan du først få lån til den efterfølgende rate. 

Lovgrundlag og klageadgang

Din ansøgning behandles af kommunen efter ”Lov om lån til behandling af ejendomsskatter”.  Du kan ikke klage over kommunens afgørelsen.

Siden er sidst ændret: 21-01-2021 Til top