Bolig Bolig

Huslejenævn

Huslejenævnet behandler sager om beboelseslejemål i private udlejningsejendomme.

Privat udlejning reguleres i lejeloven. Huslejenævnet behandler sager om:

  • Lejens størrelse i beboelseslejemål
  • Udlejers og lejers pligt til vedligeholdelse
  • Uenighed om lejers istandsættelsesforpligtelse i forbindelse med fraflytning og sager om tilbagebetaling af depositum
  • Betaling af og regulering af depositum og forudbetalt leje
  • Varmeregnskabssager
  • Vandregnskabssager
  • Antennebidrag, og betaling for elektroniske kommunikationstjenester
  • Lejers tilsidesættelse af god skik og orden i ejendommen

Huslejenævnet har et fælleskommunalt samarbejde med Greve Kommune, som du kan læse meget mere om på Greve Kommunes hjemmeside

Siden er sidst ændret: 11-04-2022 Til top