Bolig Bolig

Styringsdialog med de almene boligselskaber

Hvert år holder Solrød Kommune dialogmøder med de almene boligselskaber.

Formålet med møderne er at drøfte det nuværende og fremtidige samarbejde mellem kommunen og boligselskaberne, herunder drøfte overordnede forhold i de enkelte boligselskaber og afdelinger.

Aftaledokumentet fra dialogmøderne offentliggøres hvert år på kommunens hjemmeside.

Referater af møder i 2022 med boligorganisationerne:

Referater af møder i 2021 med boligorganisationerne:

Referater af møder i 2020 med boligorganisationerne:

 Referater af møder i 2019 med boligorganisationerne:

Referater af møder i 2018 med boligorganisationerne:

Referater af møder i 2017 med boligorganisationerne:

Referater af møder i 2016 med boligorganisationerne:

 

 

Siden er sidst ændret: 05-10-2023 Til top