Bolig Bolig

Kriterier for opskrivning på den boligsociale venteliste

Står du uden bolig og har sociale udfordringer, der gør, at du ikke selv kan løse din boligsituation? Så kan Job- og SocialCenteret måske hjælpe dig.

Solrød Kommune har mulighed for at anvise et begrænset antal boliger i en del af det almene boligbyggeri. Boligerne bliver tildelt borgere fra den boligsociale venteliste ud fra en konkret og individuel vurdering af den situation, de hver især står i. Det er altså ikke den borger, der har skrevet sig først på venteliste, som først får en bolig, men den der har det mest akutte behov.

Fra den 11. marts 2019 er der nye kriterier for, hvad der skal til for at få en bolig gennem ventelisten. De nye kriterier gælder alle - også de borgere, der står på listen i forvejen.

Kriterier

Den boligsociale venteliste er for borgere, der står i en svær social situation og samtidig mangler et sted at bo. For at blive skrevet op på listen, skal borgeren opfylde følgende kriterier:

 1. Du skal være bosiddende i Solrød Kommune og have et akut, uforudsigeligt boligproblem, som du ikke selv kan løse. Du skal også have sociale problemer, som til dels kan afhjælpes ved at du får en bolig.

 2. Dit boligproblem skal være opstået i Solrød Kommune – og ikke fordi du er flyttet til kommunen uden at have et sted at bo.

 3. En sagsbehandler i Solrød Kommune skal have vurderet, at du har behov for en bolig. Det kan fx være, du skal flytte ud fra et botilbud til egen bolig, afslutter ophold på et krisecenter eller forsorgshjem, er bevilliget midlertidigt ophold eller lignende.

 4. Du skal også kunne dokumentere, at du står på venteliste (eller har søgt om at komme det) i mindst to almene boligselskaber.

For at komme på ventelisten skal du leve op til kriterierne. Det er derfor langt fra alle borgere, der kan blive skrevet på listen. Typisk vil du ikke kunne komme på den boligsociale venteliste, hvis:

 • Boligproblemet har været forudsigeligt. Det er det f.eks., hvis du har boet i et fremlejet eller tidsbegrænset lejemål, C/O adresse, flytter fra en studiebolig, har boet hos familie eller bekendte, flytter hjemmefra eller har boet i en bolig, som på forhånd kunne siges ikke at egne sig som varig bolig.

 • Du har solgt egen bolig og ikke har fundet et nyt sted at bo.

 • Du har en fast lønindkomst og har økonomisk mulighed for selv at skaffe en bolig.

 • Du skal flytte, fordi borgeren er blevet skilt, eller borgeren og partner er gået fra hinanden (undtagelse, hvis der har været vold mv. indblandet).

 • Den bolig, du bor i nu, er for lille eller for dyr til dig og din familie.

 • Du gerne vil flytte hjemmefra, fraflytte studiebolig eller en bolig, hvor du bor midlertidigt.

 • Graviditet eller kommende familieforøgelse er eneste årsag til ansøgning.

 • Du er flyttet til udlandet fra Solrød Kommune, men gerne vil flytte tilbage til kommunen igen.

Siden er sidst ændret: 22-03-2019 Til top