Bolig Bolig

Kriterier for opskrivning på den boligsociale venteliste

Står du uden bolig og har sociale udfordringer, der gør, at du ikke selv kan løse din boligsituation? Så kan Job- og SocialCenteret måske hjælpe dig.

Står du uden bolig og har sociale udfordringer, der gør, at du ikke selv kan løse din boligsituation? Så kan Job- og Socialcenteret måske hjælpe dig.

Solrød Kommune har mulighed for at anvise et begrænset antal boliger i en del af det almene boligbyggeri. Boligerne bliver tildelt borgere fra den boligsociale venteliste ud fra en helhedsorienteret vurdering af den situation, de hver især står i. Det er altså ikke den borger, der har skrevet sig først på venteliste, som først får en bolig, men den der har det mest akutte behov.

Fra den 1. december 2023 er der nye kriterier for, hvad der skal til for at få en bolig gennem ventelisten. De nye kriterier gælder alle - også de borgere, der står på listen i forvejen.

Kriterier
Der tages udgangspunkt i din samlede sociale og boligmæssige situation. Der træffes altid en individuel og konkret vurdering af din situation. Der er ikke nogen udtømmende liste for hvilke problemstillinger, der berettiger en opskrivning på den boligsociale venteliste.

Den boligsociale venteliste er for borgere, der står i en svær social situation og samtidig mangler et sted at bo. For at blive skrevet op på listen, skal borgeren opfylde følgende kriterier: 

 • Din boligproblematik skal være opstået, mens du har været borger i Solrød Kommune, og du skal ikke have mulighed for at løse problemet selv.
 • Det skal være væsentligt, at din samlede sociale og boligmæssige problematik afhjælpes ved at du får en bolig i Solrød Kommune.
 • Du skal kunne dokumentere, at du aktivt har forsøgt at finde en bolig selv, herunder at du er opskrevet i mindst to boligselskaber.

For at komme på ventelisten skal du leve op til kriterierne. Det er derfor langt fra alle borgere, der kan blive skrevet på listen. Typisk vil du ikke kunne komme på den boligsociale venteliste, hvis: 

 • Du er flyttet til kommunen uden at have et sted at bo.
 • Din boligproblematik har været forudsigelig. Det er det for eksempel, hvis du:
  • har boet i et fremlejet eller tidsbegrænset lejemål
  • har haft en c/o-adresse
  • planlægger at flytte fra en studiebolig
  • har boet hos familie eller bekendte eller gerne vil flytte hjemmefra
  • har boet i en bolig, som på forhånd kunne siges ikke at egne sig som varig bolig
  • har solgt egen bolig og ikke har fundet et nyt sted at bo
  • skal flytte, fordi du er blevet skilt, eller du og din partner er gået fra hinanden.
  • bor i en bolig, der er for lille eller for dyr til dig og din familie
  • er gravid eller kommende familieforøgelse er eneste årsag til ansøgning
  • er flyttet til udlandet fra Solrød Kommune, men gerne vil flytte tilbage til kommunen igen

Siden er sidst ændret: 03-01-2024 Til top