Bolig Bolig

Salg af ubebygget grund på Skovvej i Havdrup

Solrød Kommune udbyder den ubebyggede og kommunalt ejede matr.nr. 9f, Ulvemose, Havdrup, beliggende Skovvej 6, 4622 Havdrup.

Udbuddet sker i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 samt Indenrigs- og Boligministeriets vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Ejendommen har ifølge tingbogen et areal af 214 m².

Ejendommen udbydes til en mindstepris af kr. 330.000 med budfrist til den 18. august 2022, kl. 12.

Solrød Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

De nærmere udbudsvilkår kan ses nedenfor via link.

For yderligere spørgsmål kontakt Teknik og Miljø på tlf.nr. 56182000 eller mail teknisk@solrod.dk.

Udbudsvilkår
Tingbogsattest
Servitut nr. 1
Servitut nr. 2
Byplan 29
Lokalplan703.1
Kommuneplan 2021
Ejendomsdatarapport
Forureningsattest
LERkort
Udtalelse fra Museum Sydøstdanmark
Kort over vejforsyning
Tilbudsblanket/købsaftale
Oplysning om fortrydelsesret

 

Siden er sidst ændret: 24-06-2022 Til top