Bolig Bolig

Salg af ubebygget areal i Havdrup

Kort

Solrød Kommune udbyder den ubebyggede og kommunalt ejede matr.nr. 48 Kirke Skensved By, Kirke Skensved, beliggende på hjørnet af Hovedvejen og Banediget i Havdrup.

Udbuddet sker i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 samt Indenrigs- og Boligministeriets vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Ejendommen har ifølge tingbogen et areal af 1.488 m2, hvoraf 289 m2 er vej, og er matrikulært en del af en samlet kommunalt ejet ejendom med notering som landbrugsejendom.

Ejendommen er beliggende i landzone og har begrænsede anvendelsesmuligheder, idet der jf. planlovens § 35 ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse kan ske ændring i anvendelse eller opføres ny selvstændig bebyggelse. En sådan tilladelse kan ikke forventes givet.

Ejendommen udbydes til en mindstepris af kr. 37.200 med budfrist til den 4. august 2022.

Solrød Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

De nærmere udbudsvilkår kan ses nedenfor via link.

For yderligere spørgsmål kontakt Teknik og Miljø på tlf.nr. 56182000 eller mail teknisk@solrod.dk.

 

Siden er sidst ændret: 24-06-2022 Til top