Bolig Bolig

Udbud af Cordozasvinget 12 i området Cordozasvinget Nord

Udbud af kommunalt grundareal i området Cordozasvinget Nord til opførelse af 30 lejligheder

Billede Til Udbud

Solrød Kommune udbyder et ubebygget grundareal i Cordozasvinget Nord til opførelse af 30 lejligheder med et samlet etageareal af ca. 2.457 m².

Udbuddet sker på baggrund af, at erhvervsområdet står overfor en omdannelse til boligområde, da den private ejer af områdets øvrige 5 matrikler ønsker at realisere lejlighedsbebyggelse og rækkehuse, hvilket kommuneplan og lokalplan giver mulighed for.

Der blev derfor i 2023 udarbejdet et samlet skitseprojekt for hele Cordozasvinget Nord med henblik på at opnå den bedste helhedsløsning, herunder også ift. veje, stier og grønne arealer. 

Spørgsmål til udbuddet kan sendes til teknisk@solrod.dk att.: Pia Bøttcher Petersen.

Spørgsmål og svar/præciseringer vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort på Solrød Kommunes hjemmeside.  

Der modtages ikke spørgsmål senere end den 16. april 2024, og der offentliggøres ikke svar senere end den 23. april 2024.

Købstilbud skal afgives på tilbudsblanket, bilag 17, og angive et fast beløb og være uden forbehold.

Købstilbud med tilhørende dokumentation for kompetence og finansiel styrke skal sendes digitalt til teknisk@solrod.dk (SE RETTELSE NEDENFOR), att.: Pia Bøttcher Petersen senest den 2. maj 2024, kl. 12:00.

11.04.2024 RETTELSE: MAILADRESSEN TEKNISK@SOLROD.DK UDGÅR PR. D.D. OG ERSTATTES AF CBB@solrod.dk                    

Udbudsvilkår

Bilag 1. Skitseprojekt
Bilag 2. Lokalplan 416.2 Boliger på Cordozasvinget Nord
Bilag 3. Kortrids af 8. februar 2024
Bilag 4. Tingbogsattest
Bilag 5. Vejledende kort vedr. ledningsforhold
Bilag 6. Udtalelse vedr. dræn WSP
Bilag 7. Jordforureningsattest
Bilag 8. Miljøundersøgelse
Bilag 9. Vejledende geoteknisk rapport.
Bilag 10. Vejledende bygherreoverslag
Bilag 11. Ejendomsdatarapport med underbilag
Bilag 12. Arkivalsk udtalelse fra Museum Sydøst-danmark.
Bilag 13. Servitut om byggepligt, vej, fælles parkering og forbud mod videresalg i ubebygget stand med                        kortrids af 8. februar 2024
Bilag 14. Servitutredegørelse
Bilag 15. Grænsefladenotat med underbilag A
Bilag 16. Bilag vedr. regnvandshåndtering
Bilag 17. TilbudsblanketSiden er sidst ændret: 11-04-2024 Til top