Bolig Bolig

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet behandler sager om lejemål i almene boliger.

Beboerklagenævnet behandler sager om lejemål i almene boliger. Lejeforholdet mellem lejer og udlejer reguleres af almenlejeloven.

Beboerklagenævnet afgør sager om vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning, boligens stand, lovligheden af de beslutninger, der er truffet af de beboerdemokratiske organer, husordensovertrædelser og forbrugsregnskaber (vand og varme).

Beboerklagenævnet har et fælleskommunalt samarbejde med Greve Kommune, som du kan læse mere om på Greve Kommunes hjemmeside

 

 

 

Siden er sidst ændret: 27-09-2023 Til top