Bolig og byggeriBolig og byggeri

Individuel varme

Der er individuel varme i landområderne - dvs. i dele af kommunens landsbyer og i det åbne land. Nedenfor kan du læse om de forskellige individuelle varmekilder.

  1. Elvarme
  2. Ovne
  3. Vedvarende energi
  4. Jordvarme
  5. Olietanke

Elvarme

Hvis din ejendom er opvarmet med el, er den automatisk fritaget for tilslutningspligt til den kollektive varme, fordi det vil være meget dyrt at gøre din ejendom klar til kollektiv varme. Til gengæld må du ikke sætte elvarme op i din ejendom hvis den ligger i et område der har kollektiv varme, eller hvis den ligger i et område hvor der er planlagt at der skal komme kollektiv varme. Det samme gælder for til- og ombygninger.

Ovne

Hvis din ejendom kun er opvarmet med kakkelovn, petroleumsovn, brændeovn m.m., er den automatisk fritaget for tilslutningspligt til den kollektive varme, fordi det vil være meget dyrt at gøre din ejendom klar til kollektiv varme.

Vedvarende energi

Vedvarende energi, eller alternativ energi, er f.eks. solvarme, varmepumper, vindmøller, halmfyr, brændefyr, træpillefyr, biobrændsel og jordvarme. Du kan få dispensation fra tilslutningspligten til kollektiv varme, hvis du bruger vedvarende energi til at varme din ejendom.

Jordvarme

Hvis du vil have jordvarme på din ejendom, skal du søge Solrød Kommune om tilladelse. Det er vigtigt, at du sammen med ansøgningen giver os en målfast tegning over din ejendom, hvor der er tegnet ind, hvor anlægget skal stå og hvor slangerne skal ligge.

Der er nogle krav som skal opfyldes for at du kan få tilladelsen, som bl.a. afstandskrav til vandindvindingsanlæg, materialekrav til varmeslangerne og anvendelse og indhold af frostsikringsmiddel. Jordvarmen må ikke ligge tættere end 50 m fra boringer til vandindvinding, som anvendes til drikkevand og 5 m fra indvindinger, som anvendes til andet end drikkevand. Det er muligt at afvige fra afstandskravet på visse betingelser.

Husk at der også kan være andre papirer du skal have i orden, når du skal have jordvarme. Det kunne fx være en byggetilladelse, eller dispensation for tilslutning til kollektiv varme.

Tilladelsen til jordvarme gives ved hjælp af en lovbekendtgørelse og en bekendtgørelse:

Gå til §19 i Miljøbeskyttelsesloven Lovbekendtgørelsen nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
Gå til Bekendtgørelse nr. 1312 af 21. november 2013 om jordvarmeanlæg

Ansøgningen skal indeholde oplysninger som anført i bekendtgørelsens bilag 1.
Hvis du ønsker at søge om tilladelse til et etablere eller sløjfe m.v. et jordvarmeanlæg på din ejendom, skal du bruge selvbetjeningsløsningerne i boksen til højre på siden.

Olietanke

Hvis du skal forny din olietank eller skal af med din gamle, skal du anmelde det til Solrød Kommune.

Siden er sidst ændret: 09-11-2018 Til top