Bolig og byggeriBolig og byggeri

Huslejenævn

Huslejenævnet behandler sager om beboelseslejemål i private udlejningsejendomme.

Privat udlejning reguleres i lejeloven. Huslejenævnet behandler sager om:

  • Lejens størrelse i beboelseslejemål
  • Udlejers og lejers pligt til vedligeholdelse
  • Uenighed om lejers istandsættelsesforpligtelse i forbindelse med fraflytning og sager om tilbagebetaling af depositum
  • Betaling af og regulering af depositum og forudbetalt leje
  • Varmeregnskabssager
  • Vandregnskabssager
  • Antennebidrag, og betaling for elektroniske kommunikationstjenester
  • Lejers tilsidesættelse af god skik og orden i ejendommen

Huslejenævnet har et fælleskommunalt samarbejde med Greve Kommune. Følg nedenstående link:

https://www.greve.dk/borger/bolig-byggeri-og-flytning/huslejenaevn/ 

Siden er sidst ændret: 03-03-2021 Til top