Bolig og byggeriBolig og byggeri

Servicemål for byggesagsbehandlingstid

Din ansøgning vil blive behandlet indenfor nedenstående servicemål, når kommunen har registreret at du har fremsendt en fyldestgørende ansøgning.

SagstyperServicemål for byggesagsbehandlingstider
Nyt helårshus
40 dage
Tilbygning til eksisterende helårshus,
herunder udestuer, kviste, karnapper, vindfang og lignende
40 dage
Garager, carporte, udhuse, drivhuse, terrasseoverdækning og lignende (max. 50 m²) 2 uger
Garager, carporte, udhuse, drivhuse, terrasseoverdækning og lignende (over 50 m²)
40 dage
Dispensationer/helhedsvurderinger i forhold til ovenstående sagstyper

40 dage

Der findes flere kategorier indenfor sagstyper, men ovenstående er de oftest forekommende.

Hvis du vil orienteres yderligere om Byrådets servicemål for byggesagsbehandlingstider, kan du læse hele Økonomi-, teknik-, og miljøudvalgets beslutning fra den 23 april 2019, sagsnr. 74.

 

Siden er sidst ændret: 13-10-2020 Til top