Bolig og byggeriBolig og byggeri

Byggeri

Her kan du ansøge, om byggetilladelser og foretage BBR ændringer.

 

Ret BBR-oplysninger for din bolig

Hvis du har rettelser eller ændringer til de registrerede oplysninger, fx arealer samt varme- og toiletforhold, om din bolig (BBR-oplysninger), så kan du selv rette dem og indberette dem i den nye selvbetjeningsløsning ”Ret BBR”.

Som ejeren har du ansvaret for, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på din ejendom.

Du kan læse mere om ret BBR her.

Ansøgning om byggetilladelse.

Hvis du skal opføre et nyt byggeri, i gang med en til- eller ombygning eller andre væsentlige forandringer, skal du søge byggetilladelse digitalt - i Byg og Miljø.

Du kan læse mere om ansøgning her.

Gebyr for byggesagsbehandling.

Byrådet har besluttet, at der opkræves gebyrer efter timeforbrug for alle typer byggesager med hjemmel i byggelovgivningen/bygningsreglementet, jf. Bygningsreglementet § 39 stk. 2.

Du betaler gebyr efter, hvor lang tid der bliver brugt på sagsbehandlingen.

Gebyret opkræves i 2 rater og altid hos den tinglyste ejer af ejendommen og afregnes efter timepris på 641,00 kr. 

Du kan læse mere om gebyr for byggesagsbehandling her.

Ønsker du at bygge? - Kom til forhåndsdialogmøde!

Hvis du har ønsker om at bygge nyt, bygge til/om eller ændre indretning, kan du drøfte dine planer på et forhåndsdialogmøde med Teknik og Miljø.

På mødet vil du få at vide, hvad din byggeansøgning skal indeholde, og om der er særlige forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med byggeprojektet. Du vil også få en vurdering af, hvor lang tid der går, før du får byggetilladelsen.

Hvis du ønsker et forhåndsdialogmøde, så er du velkommen til at sende en mail til teknisk@solrod.dk med kontaktoplyser og en kort beskrivelse af dine byggeplaner samt eventuel forslag til en mødedato, så kontakter vi dig med henblik på at aftale et mødetidspunkt.

Råd, vejledning og ansøgningsprocedure når du skal bygge nyt, bygge til eller om.

Herunder kan du finde svar på en række af de spørgsmål, der ofte bliver stillet i forbindelse med byggeprojekter. Du kan også se kommunens servicemål.

Book møde til hjælp og vejledning hos Byggesagsteamet

Hvis du har ønsker om at bygge nyt, bygge til eller om, ændre indretning, BBR eller andre bygningsmæssige forhold og ønsker at drøfte dine planer med Solrød Kommune, skal du bestille et møde med Byggesagsteamet i Teknik og Miljø. Mødet med byggesagsteamet kan både foregå som et telefonmøde, online-møde, møde på din adresse eller som et fysisk møde på Solrød Rådhus.

Det vil ikke være muligt at mødes med Byggesagsteamet uden forudgående aftale. Det sker for at yde en bedre service til dig, da et aftalt møde giver bedre mulighed for forberede hjælp og vejledning samt vurdere, om mødet giver bedst mening digitalt, telefonisk eller på din adresse.

Hvis du ønsker at bestille et møde, kan du ringe til Byggesagsteamet på tlf. 56 18 23 23 og aftale et mødetidspunkt. Du kan også sende en mail til teknisk@solrod.dk med dine kontaktoplysninger, en kort beskrivelse af, hvad din henvendelse drejer sig om samt forslag til mødedato. Så kontakter vi dig herefter for at aftale nærmere om mødet.

Solrød Kommune gør opmærksom på, at du vil blive opkrævet et gebyr for møder, der fører til konkrete byggesager. Det kan du læse mere om her.

Se byggesager på nettet

Hvis du vil finde informationer om din ejendom, fx byggetegninger eller afgørelser i afsluttede sager, kan du finde oplysningerne i kommunens byggesagsarkiv, kaldet weblager.

Arkivet er offentligt tilgængeligt. 

Se i byggesagsarkivet - weblager


Du skal først vælge ”offentlig adgang” og derefter "Solrød".

Siden er sidst ændret: 23-12-2021 Til top