Aktuelle projekterAktuelle projekter

Havdrup Nyskov

Mere biodiversitet i og omkring Havdrup Nyskov

Det har længe været et ønske at få en større biodiversitet i Havdrup Nyskov - og nu kommer det til at ske.

Kommunen har i samarbejde med vores driftsentreprenør, Forstas og en rådgiver fået udarbejdet et forslag til etablering af vandhuller, terrænjusteringer samt udsåning af vilde blomster. 

Projektet går i gang i anden halvdel af februar, hvis vejret tillader dette, med jordarbejdet og der vil derfor være entreprenører og maskiner i gang på stedet. Det er planen, at der blive sået blomster til foråret, som vil kunne opleves i blomst i løbet af sommeren.

Havdrup Nyskov - plan, vandhuller

Der vil også, fra i år, komme ændringer i slåning af dele af de eksisterende græsarealer, for at fremme biodiversiteten.

Siden er sidst ændret: 08-02-2023 Til top