Aktuelle projekterAktuelle projekter

Solrød Center – Parkeringspladser renoveres i uge 40/41

I uge 40 og 41 – 2021 afspærres dele af Solrød Centerets sydlige parkeringspladser.

Hvornår

Solrød Kommune renoverer belægningen og regnvandsbrønde i ugerne 40/41. Arbejdet vil flytte sig fra parkeringsområde til parkeringsområde. Der vil blive spærret af ca. 24-48 timer forinden arbejdet påbegyndes. 

Hvad skal der ske

Gamle sten på parkeringspladserne bortskaffes, og der udlægges et bærende lag asfalt. Gamle kantsten udskiftes også. Arbejdet gøres færdigt med slidlag i foråret 2022 samt afstribning af parkeringsbåse.

Arbejdet vil betyde at besøgende til Solrød Center, kan opleve at skulle finde en anden del af det store parkeringsområde til at parkere i. Vi håber på forståelse og at arbejdet vil blive værdsat med et friskt og mere holdbart resultat.

Siden er sidst ændret: 29-09-2021 Til top