Aktuelle projekterAktuelle projekter

Renovering af rundkørsel

Stort og kompliceret renoverings arbejde på strandvejens rundkørsel ved Cementvej og Gammel Køgevej

Vejarbejdet med at renovere rundkørslen på Solrød Strandvej er nu startet op, og omfatter også tilslutningen til de tilstødende veje, Cementvej og Gammel Køgevej.

Tilgrænsende stier er på tegningen markeret med sorte pile.

Byrådet har besluttet, at rundkørslen renoveres, da en droneanalyse af trafikanternes trafikmønstre har vist, at der vil være god trafiksikkerhed i at ændre på tilkørselsvejene, så bl.a. hastigheden nedbringes i selve rundkørslen. Hertil skal cyklisterne adskilles tydeligere fra biltrafikken i rundkørslen og cykelstierne ved rundkørslen gøres mere synlige og sammenhængende i forløbet op til rundkørslen.

Udførelsen af disse arbejder forventes at medføre nogle trafikale gener for bilister, cyklister og fodgængere, som i perioden skal igennem lysregulering for en sikker færdsel. Strandvejen bliver ikke lukket permanet i byggeperioden, men der må forventes trængsel i perioder – og sidevejene, Cementvej og Gl. Køgevej vil være lukke på skift – skiltningen på stedet skal derfor iagttages.  

I den første fase af renoveringen, vil det ikke være muligt at tilkøre rundkørslen via Cementvej, da denne vil være spærret ved Fredensvej fra opstart af projekt. Stierne omkring rundkørslen vil også blive ledet ad alternative ruter, og det anbefales at der holdes øje med skiltningen på stedet.

I anden fase vil afspærringen blive rykket således, at der åbnes for tilkørsel til rundkørslen fra Cementvej, men lukkes for tilkørsel til rundkørsel via Gammel Køgevej. Stierne omlægges tilsvarende – skiltningen skal således iagttages.

Arbejdet vil foregå fra kl. 7-18 i hverdagene og fra kl. 8-15 om lørdagen. Da det er et trafikeret knudepunkt der arbejdes på, vil der blive gjort store anstrengelser for at få det samlede arbejde færdigt til juleferien 2020, da vejarbejder i rundkørsler er en trafikal udfordring og derfor oftest medfører store trafikale gener.

Det anbefales at finde alternative veje, hvis det er muligt. Spørgsmål til arbejdet skal rettes til Teknik & Miljø, team Vej og GIS.    

 

 

Siden er sidst ændret: 16-10-2020 Til top