Aktuelle projekterAktuelle projekter

Renovering af veje 2020

Renovering af veje med de nye kantsten starter den 25. maj 2020

Solrød Kommune er i gang med at renovere kantsten forskellige steder i kommunen, og således gøre klar til et kommende asfaltslidlag, som skal sikre en god og forsvarlig asfaltoverflade på vejene.

På Gammel Køgevej, Fasanvej og en del af Birkevænget (Vestre Grænsevej – Fredensbovej) vil der blive sat granitkantsten, i stedet for den eksisterende ældre betonkantsten.

På Gammel Køgevej vil fortovet i den vestlige side blive tilrettet de nye kantsten og fornyet med SF–sten. Fortovet i den østlige side vil blive nedlagt og her vil i stedet blive etableret grønne regnvandsbede. De eksisterende bump eller hævede flader bliver også renoveret. Her plantes endvidere nye træer (skovfyr).

På Fasanvej og Birkevænget vil fortovene blive tilrettet de nye kantsten og fornyet med SF- sten. Chikanerne på vejen bliver fjernet og der vil blive etableret asfaltbump i stedet for. De eksisterende bump eller hævede flader bliver også renoveret.

Det forventes at kantsten og fortov bliver renoveret i løbet af sommeren 2020 og forventes afsluttet i efteråret.

Siden er sidst ændret: 20-05-2020 Til top