Aktuelle projekterAktuelle projekter

Nu renoveres Mosestien (Uge 45-51 - 2021)

Mosestien renoveres, da belægningen på dele af strækningen er i særdeles dårlig stand.

Arbejdet der udføres består af et bredt fortov og en bred cykelsti, hvor asfalten for gangarealet opbrydes kloak brønde renoveres endeligt skiftes gangarealet ud med SF sten på hele strækningen ca. 500 meter imellem Maglekærvej og Vestre Grænsevej afsluttet ved Uglegårdsskolen.

Samtidigt udskiftes belysningen således at denne har et mere tidssvarende el-forbrug, og de tæt ved liggende huse fremover undgår lys ind i hjemmet.

Stien udgør en trafikåre for Skolebørn, cyklister og gående med spidsbelastning i tidsrummet 07.00-08.00.

Arbejdet er planlagt i etaper således at det er til mindst muligt gene for de færdende, og forbliver åbent under hele anlægsperioden. Dog vil det på dele af strækningen være nødvendigt for cyklister at stå af.

Siden er sidst ændret: 03-11-2021 Til top