Aktuelle projekterAktuelle projekter

Renovering af bro på Tåstrupvej ved Lerbækstien

Nu starter arbejdet med renovering af broen på Tåstrupvej ved Lerbækstien

Som de fleste har bemærket, så er der igen aktivitet på Tåstrupvej – præcis hvor der for et lille år siden blev plantet roser og sat fodhegn. Renovering af stitunnelen ved OJD er igangsat et par år tidligere end planlagt, da et eftersyn viste et behov for at sætte ind tidligere end først antaget med den forventede betonrenovering.

Kommunens rådgiver på bygværker og broer, Broconsult, anbefalede tidligere på året, at der blev afsat midler til at fremskynde renoveringen, som ellers først var planlagt til 2024.

Byrådet meddelte i marts 2020, at der kunne fremrykkes midler fra næste års renoveringspulje, så renoveringen kunne igangsættes som anbefalet af kommunens rådgiver, og udsættelse kun ville fordyre renoveringsprocessen.

Under renoveringen bliver trafikken opretholdt men lidt indsnævret med overledning til modsatte side på skift, afhængig af hvor langt arbejdet er nået. De blomstrende roser i midterrabatten er derfor kommet i pleje midlertidigt, mens opgaven udføres med frigravning af tunnel, så der kan betonrenoveres. Efterfølgende får betontunnelsen en ny ”regnfrakke” på, som skal holde den skadelige fugt væk, og dermed give tunnelrøret mange flere år i jorden under Tåstrupvej.

Renoveringen forventes afsluttet til efteråret – og så vil roserne komme tilbage i midterrabatten og være klar til at blomstre igen fra 2021.   

En lignende tunnel under Åsvej bliver også renoveret i 2020. 

Siden er sidst ændret: 23-09-2020 Til top