Aktuelle projekterAktuelle projekter

Overskudsvarme fra CPKelco

Projektforslag for varmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og Havdrup med overskudsvarme fra CPKelco

Solrød Kommune har i samarbejde med Solrøds klimaagenter, Solrød Fjernvarme a.m.b.a., CPKelco og Roskilde Universitet siden 2014 arbejdet med et projekt om at forsyne landsbyerne Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup med fjernvarme via overskudsvarme fra CPKelco. Efter en lang række borgermøder, planlægning, beregninger og meget mere blev projektforslaget fra Solrød Fjernvarme godkendt af byrådet d. 25 marts 2019. Herved står endnu et grønt projekt til at blive realiseret, hvilket betyder mere vedvarende energi og bidrager til opfyldelsen af Solrød Kommunes klimamålsætninger for 2025.

Få mere viden om overskudsvarme fra CPKelco

Projektets endelige realisering afhænger af, om der er tilstrækkeligt varmegrundlag. Solrød Fjermvarme, der står for projektet, betinger sig, at over 50 % af det beregnede kundegrundlag i området giver tilsagn om tilslutning, for at projektet kan realiseres. Følg udviklingen i tilsagn i fold ud menuen nederst på siden.

Takst og tilslutningsafgift

Ved at skifte til fjernvarme baseret på overskudsvarme kan du opnå en besparelse på varmeregningen set i forhold til andre alternativer.

Du betaler en takst, der dels består af en variabel pris (forbrug) og en fast pris (ejendommens størrelse).

Se en illustration af, hvad din takst dækker her.

Hvis du tilmelder dig i god tid og hvis din husstand eller virksomhed ligger inden for projektets fjernvarmeområde, får du installationen gratis (jf. opdelingen ovenfor) og du skal heller ikke betale tilslutningsafgift. Hvis du senere hen (efter at fjernvarmerørene er etableret i dit område) ønsker tilslutning, skal du betale ca. 60-65.000 kr. i installations- og tilslutningsgebyr.  

Besparelser ved skift til overskudsvarme

Nedenstående tabel giver et overordnet billede af besparelsen, hvis man skifter fra de forskellige varmekilder til fjernvarme baseret på overskudsvarme. Har man et hus opvarmet med olie, kan man forvente en besparelse på omkring 39 %, hvis man skifter til fjernvarme.

Tabellen gælder nødvendigvis ikke for alle huse. Du kan derfor få lavet en beregning for at se, om det kan betale sig at få fjernvarme for netop din matrikel. Kontakt vores klimamedarbejdere:

Mikkel Busck (mbu@solrod.dk) - tlf.: 56 18 23 68

Lotte Lodberg Kjær (llk@solrod.dk)    - tlf.: 56 18 23 30

OBS! Husk at have dit nuværende varmeforbrug parat.

Læs mere om fordelene og ulemperne ved at skifte til overskudsvarme.

Besparelse varmekilde tabel

Hvem kan få overskudsvarme?

På Solrød Kommunes kort kan du se, om din matrikel er indenfor projektets forsyningsområde.

Den endelige placering af fjernvarmerørene er endnu ikke helt fastlagt. Hvis ikke din matrikel er indenfor projektområdet, er der stadig en mulighed for at blive tilsluttet, hvis ledningen går tæt forbi din matrikel. I sådanne tilfælde vil du blive kontaktet, når rørføringen er bestemt.

Siden er sidst ændret: 19-07-2019 Til top