Aktuelle projekterAktuelle projekter

Ladestandere til elbiler

Status på ladestandere i Solrød Kommune

Elbil

Status
Solrød Kommune er ved at forberede et udbud af offentligt tilgængelige ladestandere for at understøtte omstillingen til elbiler og for at opfylde kommunens forpligtelser iht. Ladestanderbekendtgørelsen (Læs bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/181). Udbuddet og den politiske behandlingsproces omkring det forventes efter planen at ske i første halvdel af 2023.

Lovgivning
Kommunen må opsætte og drive el-ladestandere på egne matrikler til egen bilpark. Kommunen må ikke etablere eller drive offentligt tilgængelige el-ladestandere eller i dette henseende tilgodese bestemte persongrupper, fx ansatte eller gæster. Kommunen har dog fået mulighed for under bestemte vilkår at medfinansiere opstillingen af ladestandere. Det er primært kommunens rolle at facilitere opsætningen af offentligt tilgængelige el-ladestandere der ejes og drives af private operatører på kommercielle vilkår. I henhold til den nye AFI-lov fra april 2022 skal dette i praksis ske via udbud (Læs loven her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/412).  

Ladestandere i Solrød Kommune
Der er i dag 20 normalladere, 1 hurtiglader og 1 lynlader i Solrød og Jersie Strand, mens der i Havdrup er 4 normalladere og 1 hurtiglader. Samlet i kommunen er der altså i alt 27 ladestandere med hver to ladeudtag. Som tommelfingerregel er en lynlader + 100 kW, en hurtiglader er 50-100 kW og derunder er det en normallader.

Strategi for el-ladestandere
Byrådet har d. 11. oktober 2021 godkendt Strategi for el-ladestandere i Solrød Kommune.

Læs Strategi for el-ladestandere her.

Ladestanderundersøgelse hos udvalgte virksomheder og boligforeninger i Solrød Kommune
Der er også udført en undersøgelse af virksomheder og almene boligforeningers interesse i at opstille offentligt tilgængelige ladestandere og på den måde bidrage til en stærkere ladeinfrastruktur.

Undersøgelsen viser bl.a. at der er 10 virksomheder som har planer om og interesse i at opstille offentligt tilgængelige ladestandere på deres matrikler i Solrød Kommune. Dette vil styrke den offentligt tilgængelige ladeinfrastruktur betragteligt. 

Læs undersøgelsens resultater her

 

Siden er sidst ændret: 07-02-2023 Til top