Aktuelle projekterAktuelle projekter

Ladestandere til elbiler

Udarbejdelse og implementering af Strategi for el-ladestandere

Byrådet har d. 11. oktober 2021 godkendt Strategi for el-ladestandere i Solrød Kommune.

Læs Strategi for el-ladestandere her.

 Elbil

Transportsektoren er en af de store bidragsydere til udledningen af drivhusgasser og dermed også til klimaforandringerne. I Solrød Kommune står transporten for over 40 procent af den samlede drivhusgasudledning, og størstedelen kommer fra personbilerne.

Strategien for el-ladestandere skal understøtte omstillingen til elbiler blandt virksomheder og private i Solrød Kommune. Omskrives den nationale målsætning om 1 mio. elbiler i 2030 til Solrød Kommune, vil det svare til ca. 4.000 elbiler i kommunen i 2030.

Undersøgelser viser, at der skal ladestandere op, førend elbilerne kommer. Ifølge lovgivningen på området må kommunerne i dag hverken etablere eller drive offentligt tilgængelige el-ladestandere eller tilgodese bestemte grupper af personer som fx ansatte. Det er derfor ikke muligt, at Solrød Kommune selv sætter ladestandere op over hele kommunen.

For at understøtte omstillingen til elbiler har Solrød Kommune foretaget en geografisk udpegning af mulige placeringer for offentligt tilgængelige el-ladestandere, der kan etableres, ejes og drives af private operatører på kommercielle vilkår.

Med statens ladestanderbekendtgørelse fra 2020 er der også kommet krav til, at der etableres ladestandere hos store virksomheder og ved byggeriet af nye boliger og erhverv. Solrød Kommune skal som en stor, offentlig virksomhed sætte ladestandere op ved egne kommunale bygninger, hvor der er flere end 20 p-pladser. Det skal ske inden 2025. Strategien har kortlagt, hvor disse krav gør sig gældende for Solrød Kommune som virksomhed.

Strategien har fire primære indsatser:

  1. Solrød Kommune vil hurtigst muligt gå i dialog med private aktører som på eget initiativ ønsker at opstille ladestandere i kommunen med henblik på at opstille ladestandere på relevante offentlige placeringer. Dialogen tager afsæt i strategiens kortlægning af relevante lokaliteter.
  2. Solrød Kommune vil forberede et udbud af ladestandere, med afsæt i strategiens kortlægning af relevante lokaliteter, for at være klar til de nye lovgivningsmæssige rammer fra 2022 så tidligt som muligt.
  3. Solrød Kommune vil sikre, at der inden 2025 er opstillet ladestandere ved de kommunale bygninger hvor kortlægningen viser, at der er krav om opstilling af ladestandere i henhold til Ladestanderbekendtgørelsen. Kravet kan opfyldes gennem kommunens egen opstilling af ladestandere eller via private ladestanderoperatører.
  4. Solrød Kommune vil etablere ladestandere til kommunens egne elbiler (ikke ansatte, gæster mv.) i takt med at kommunens bilpark omstilles. I 2022 drejer det sig om nye elbiler til driften af de kommunale skoler. Frem mod 2027 udløber alle resterende leasingaftaler på benzin- og hybridbiler, og de vil derfor løbende over den næste femårige periode bliver udfaset og udskiftet med elbiler efter behov. Indsatsen understøtter kommunens målsætning om, at den kommunale bilpark skal være fossilfri i 2030.

Ladestanderundersøgelse hos udvalgte virksomheder og boligforeninger i Solrød Kommune

Der er også udført en undersøgelse af virksomheder og almene boligforeningers interesse i at opstille offentligt tilgængelige ladestandere og på den måde bidrage til en stærkere ladeinfrastruktur. 

Læs undesøgelsens resultater her

Undersøgelsen viser bl.a. at der er 10 virksomheder som aktuelt har planer om og interesse i at opstille offentligt tilgængelige ladestandere på deres matrikler i Solrød Kommune. Dette vil styrke den offentligt tilgængelige ladeinfrastruktur betragteligt. 

 

 

Siden er sidst ændret: 29-08-2022 Til top