Aktuelle projekterAktuelle projekter

Høringsmateriale

Kystsikring af område C og fordeling af udgifter forbundet med kystsikringen

Byrådet godkendte mandag den 27. januar 2020 etablering af kystsikring med tilhørende miljøvurdering og fordeling af udgifter i område C vest for Strandvejen. Projektet var i offentlig høring i perioden fra den 30. januar 2020 til den 2. marts 2020.

I høringsmaterialet finder du både projektbeskrivelsen, miljøvurderingen og ansøgninge til tilladelsen om kystbeskyttelse. Du finder også materiale omkring den økonomiske vurdering samt udgiftsfordelingen og beregningen heraf.

Høringsbrev

Bilag 1: Oversigtskort 2,8 m

Bilag 2: Ansøgning

Bilag 3: Miljøvurdering

Bilag 4: Økonomisk overslag

Bilag 5: Udgiftsfordeling

 


Siden er sidst ændret: 16-03-2020 Til top