Aktuelle projekterAktuelle projekter

Nu starter jordarbejdet på den kommende sti mod Køge Nord

I forbindelse med etableringen af det nye boligområde Green Hills, blev der i samarbejde med Køge Kommune planlagt en stiforbindelse, som skal skabe en bedre forbindelse til Køge Kommune og ikke mindst Køge Nord Station.

I forbindelse med etableringen af det nye boligområde Green Hills, blev der i samarbejde med Køge Kommune planlagt en stiforbindelse, som skal skabe en bedre forbindelse til Køge Kommune og ikke mindst Køge Nord Station.

Stien skal gå over Cordozavej via en bro, og en del af det forberedende arbejde er allerede udført i foråret på den nordliggende side af Cordozavej.

Nu starter den del af jordarbejdet, der ligger på den sydlige side af Cordozavej op. Anlægsarbejdet forventes at vare knap en måned, men kan blive forsinket af meget vådt vejr. Arbejdet bør ikke give gener for borgeren.

Linieføringen af stien er planlagt i samarbejde med Køge Kommune, som også arbejder på at få realiseret den samlede stiforbindelse på den del, der er beliggende i Køge Kommune. Den kommende bro over Cordozavej afventer foreløbigt, og vil bl.a. blive afstemt med stiprojektet i Køge Kommune.

 

Siden er sidst ændret: 15-11-2022 Til top