Aktuelle projekterAktuelle projekter

Biogasanlæg ved Åmarken

Her kan du finde info om et muligt nyt biogasanlæg ved Åmarken.

Solrød Kommune har i januar 2020 modtaget en ansøgning fra et privat selskab: Solrød Bioenergi ApS. Selskabet ønsker at etablere et biogasanlæg samt et forbehandlingsanlæg ved siden af Solrød Biogas A/S.

En mulig etablering af et nyt biogasanlæg ved Åmarken har givet anledning til flere spørgsmål fra interesserede borgere, og Solrød Kommune har derfor udarbejdet et faktaark, hvor vi forsøger at svare på de oftest stillede spørgsmål vedr. sagen. Du finder faktaarket her.

Hvad er Solrød Kommunes rolle? 

Solrød Kommune har pligt til at myndighedsbehandle ansøgningen fra Solrød Bioenergi ApS, hvor miljø- og planmæssige forhold skal vurderes. Myndighedsbehandlingen omfatter en miljøkonsekvensrapport, lokalpan, miljøgodkendelse og en byggetilladelse. 

Når kommunen modtager en anmodning om at få udarbejdet en lokalplan, som er i overensstemmelse med den gældende kommuneplansramme, så er kommunen forpligtet af loven til inden for et år at have lavet et lokalplanforslag.

Det er tilfældet her, hvor kommuneplanrammen for området, der blev vedtaget i 2012, siger, at området kan anvendes til "teknisk anlæg som biogas med tilhørende funktioner".

Mandag den 25. januar 2021 behandler Solrød Byråd lokalplanforslaget og miljøgodkendelsen. Du kan læse dagordspunkterne her (punkt 3 og 4). 

Her finder du links til Solrød Kommunes myndighedsbehandling

Du kan læse lokalplanforslaget og tilhørende miljørapport her

 

Hvem er ansøgeren? 

Bigadan A/S ejer selskabet Solrød Bioenergi ApS. Det er Solrød Bioenergi ApS, der har ansøgt Solrød Kommune om at etablere et biogasanlæg samt et forbehandlingsanlæg ved siden af Solrød Biogas.

Du kan finde Bigadans kontaktoplysninger her

Siden er sidst ændret: 25-01-2021 Til top