Aktuelle projekterAktuelle projekter

Anlæg af pumpestation i forbindelse med regnvandsbassinet på Munkekærskolen

KLAR forsyning er i gang med etape 2 af klimatilpasningsprojekt på Munkekærskolen.

KLAR forsyning er, i forlængelse af etablering af et regnvandsbassin på Munkekærskolens boldareal i sommeren 2020, nu i gang med etape 2 af dette klimatilpasningsprojekt.

Etape 2 indeholder etablering af et mindre forbassin (hvor regnvandet først opsamles) og tilhørende pumper, der skal pumpe regnvandet over til boldbanen, når forbassinet er fyldt op. Dette anlæg bliver etableret på det grønne areal syd for boldbanen.

Anlægsarbejdet er påbegyndt og forventes afsluttes i maj 2022. Der vil blive arbejdet i hverdagene kl. 07 – 18 samt lørdag den 11/12 og evt. den 18/12.

For spørgsmål kan projektleder Charlotte B. Jersborg, cbj@klarforsyning.dk, tlf. 56652222 / 21271733 kontaktes eller projektansvarlige hos Krüger A/S Frank Agerskov tlf. 39572149.

Siden er sidst ændret: 09-12-2021 Til top