Aktuelle projekterAktuelle projekter

Genopretningsplan Uglegårdsskolen

Der er flere arbejder i gang vedr. Genopretningsplanen for Uglegårdskolen:

Udskiftning af facade

Der pågår en delvis udskiftning af de gamle træfacader, som flere steder er ødelagt. Arbejdet med udskiftning af facader forventes afsluttet i 2021.

Reparation af rådskadet træ

Der udskiftes p.t. en større del af rådskadet træ i facaderne. Arbejdet med udskiftning af det rådskadede træ forventes afsluttet i 2021.

Reparation af vinduer og døre

De gamle døre og vinduer er under renovering med udbedring af råd og udskiftning af defekte hasper og låse m.m. Renovering af vinduer og døre afsluttes i 2021.

Kloakrenovering

Der pågår en større kloakrenovering, hvor flere ledninger udskiftes og strømpefores. Kloakarbejderne forventes afsluttet 1. kvartal 2021.

Renovering af vand og varme

Der er jævnlige gennemtæringer på vand og varmerør. Der vil i 2021 ske et udbud med henblik på udbedring af vand og varmerør i bygningerne.

Ventilation og varme, Gymnastiksalen

Grundet længerevarende komplikationer med det eksisterende og meget gamle ventilationsanlæg, har brugerne længe døjet med dårlig indeklima i salen. Derfor udskiftes ventilationsanlægget, og der installeres nye varmekilder i form af radiatorer i salen. Herved sikres fremadrettet et optimeret indeklima for brugerne af salen. Endvidere betyder det energibesparelser på driften af anlægget. 

Tagrenovering

I 2022 vil der ske en delvis renovering af tagflader og udskiftning af ovenlys.

 

Siden er sidst ændret: 30-05-2022 Til top