Aktuelle projekterAktuelle projekter

Fornyelse af træer – vinter 2021

Solrød Kommune går i gang med en udskiftning af flere træer.

Vi har i dag en del træer, som ikke er plantet under de bedste forhold og det betyder, at træerne derfor ikke trives, står dårligt, er i misvækst og æstetisk har ringe værdi, enkelte udgør en risiko for at vælte.

Vi begynder derfor nu med at udskifte disse træer og det er en udskiftning, som vil ske over flere år, da der samlet set er tale om mange træer. I år har vi valgt at prioritere træerne langs vejene nord for Vestre Grænsevej, nord og syd for Ejegårds Alle samt langs Ejegårds Alle. Langs Ejegårds vil der i denne omgang ikke blive genplantet. Langs de øvrige veje vil der blive genplantet træer, dog vil det samlede antal træer blive reduceret med fokus på bedre vækstbetingelser.

træer - Ejegårds alleEndvidere er der steder i kommunen, hvor der tidligere har stået træer, som er blevet fældet af forskellige årsager. Her bliver nu også genplantet, samme sted eller i umiddelbar nærhed. Det drejer sig om Kildevej i Havdrup og området omkring Munkekærskolen.

Siden er sidst ændret: 07-01-2021 Til top