Aktuelle projekterAktuelle projekter

Solrød Centergade

Fornyelse af første delstrækning af Centergaden er næsten færdig.

Fornyelsen består af ny belægning i form af 2 forskellige teglklikner og sandsten samt en mindre grusplads. Ny beplantning i form af nye træer og staudebed. Ny belysning med færre, lidt højere lysmaster med bannerholdere samt to 5 meter master med spots. Endvidere nye bænke, cykelstativer m.m.