Aktuelle projekterAktuelle projekter

Solrød Centergade

Fornyelse af første delstrækning af Centergaden starter den 30. marts.

Fornyelsen består af ny belægning i form af 2 forskellige teglklikner og sandsten samt en mindre grusplads. Ny beplantning i form af nye træer og staudebed. Ny belysning med færre, lidt højere lysmaster med bannerholdere samt to 5 meter master med spots. Endvidere nye bænke, cykelstativer m.m.

Centergaden delstrækning

Cirka angivelse af det område der fornyes (rød streg)

I forbindelse med fornyelse udskiftes også regnvandledning under en del af cykelstien.

Fornyelsen forventes at være afsluttet den 3. juli 2020

Siden er sidst ændret: 30-03-2020 Til top