Aktuelle projekterAktuelle projekter

Fjernvarme

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Fredensbovejkvarteret (Gaslommen). Status pr. februar 2021.

Byrådet i Solrød Kommune har i februar 2021 godkendt et projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a, hvor Fredensbovejkvarteret i Jersie Strand omlægges fra naturgas til fjernvarme. Projektet er et af de første projekter fra den nyligt vedtagne Klimaplan 2020-2030 i Solrød Kommune og vil medføre en reduktion af drivhusgasser på op til 837 tons. Projektforslaget vil således bidrage til Solrød Kommunes mål i Klimaplan 2020-2030 om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030. Læs projektforslaget her.

GaslommenSkitse til kommende fjernvarmeledninger i Fredensbovejkvarteret. 

Projektforslaget

Projektforslaget vedrører etablering af fjernvarme til at kunne forsyne Fredensbovejkvarterets i alt 216 husstande, idet Solrød Fjernvarme anlægger fjernvarmeledninger i villakvarterets veje og tilslutter de nye fjernvarmekunder med stikledninger. Området er i dag udlagt til naturgas, og de eksisterende husstande forsynes overvejende af individuelle naturgasfyr, men der forekommer også huse med oliefyr, elvarme og varmepumper.

For at kunne gennemføre projektet søger Solrød Fjernvarme tilskud fra Fjernvarmepuljen. Det er en forudsætning for projektets realisering. Solrød Kommunes godkendelse af projektforslaget bortfalder, såfremt Solrød Fjernvarme a.m.b.a. ikke opnår tilsagn om tilskud.

Hvis Solrød Fjernvarme opnår tilsagn om tilskud samt tilsagn om tilslutning fra 75 % af beboerne, vil forsyningspligten for Solrød Fjernvarme indtræde i hele Fredensbovejkvarteret. Forsyningspligten vil medføre, at beboerne i området ikke kan få tilskud til opsætning af varmepumper i henhold til de nuværende støtteregler (Bygningspuljen). Til gengæld vil beboerne få tilbudt grøn fjernvarme til konkurrencedygtige priser.

Godkendelsen af projektforslaget medfører ikke hverken tilslutningspligt eller forblivelsespligt. Det betyder, at såfremt projektet realiseres, kan beboerne til enhver tid vælge en anden godkendt varmeforsyningskilde end fjernvarme, medmindre andet aftales mellem fjernvarmeselskabet og beboeren.

Økonomi

For villakunden er fjernvarmens brugerøkonomi bedre end en alternativ løsning med varmepumpe. Endvidere fremføres det, at efter omkring 16 år skal det dyre varmepumpeanlæg udskiftes, mens der for fjernvarmen kun vil være tale om at udskifte det langt billigere kundeanlæg - typisk efter ca. 25 år, idet fjernvarmens ledningsnet vil have en teknisk levetid på mindst 50 år. Fjernvarme er erfaringsmæssigt væsentligt billigere end opvarmning med oliefyr og ligger i øjeblikket på niveau med prisen for opvarmning med gasfyr, dog afhængigt af gasfyrets alder, boligens størrelse og varmeforbruget.

Høring

Når og hvis Solrød Fjernvarme får tilsagn om tilskud, vil projektforslaget blive sendt i fire ugers høring hos berørte grundejere og forsyningsselskaber. Eftersom alle grundejerne kan blive påvirket ved, at de ikke længere kan søge tilskud om varmepumper i det tilfælde, at projektforslaget realiseres, har Solrød Kommune valgt, at alle grundeejere får forslaget i høring.

Næste skridt

Denne side vil løbende blive opdateret med nyt om projektet.

Når og hvis Solrød Fjernvarme får tilsagn om tilskud, vil høringen blive sendt ud til beboerne. Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til projektforslaget. Solrød Fjernvarme planlægger desuden at foretage en oplysningskampagne i området, forventeligt til sommer/efteråret 2021, for at opnå størst mulig tilslutning til projektet.

Siden er sidst ændret: 15-09-2021 Til top