Aktuelle projekterAktuelle projekter

Fjernvarme til Jersie Landsby

Status for udbygning af fjernvarme til Jersie Landsby

Billede Jersie LandsbyStatus
Byrådet i Solrød Kommune har d. 18. maj 2022 principgodkendt et projektforslag fra Solrød Fjernvarme, hvor Jersie Landsbys varmeforsyning omlægges fra naturgas til fjernvarme.

Projektet er nu i 4 ugers høring frem til d. 30. juni 2022 hos de grundejere, hvor hovedledningerne skal placeres, samt hos de berørte forsyningsselskaber. 

For at kunne gennemføre projektet har Solrød Fjernvarme søgt tilskud fra den statslige Fjernvarmepulje.  Opnåelse af tilskud er en forudsætning for, at projektet kan gennemføres. 

Når høringsperioden er afsluttet, og såfremt der er meddelt tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen, skal projektforslaget igen til godkendelse i byrådet, hvorefter Solrød Fjernvarme vil påbegynde en kampagne for at sikre tilslutning til projektet.

Kampagne
Inden projektets igangsættelse vil Solrød Fjernvarme afholde et infomøde, hvor beboerne i området vil blive informereret om tidsplan, økonomi og andre relevante oplysninger. Her vil der også være mulighed for at stille spørgsmål. Beboerne i området vil modtage et brev (digital post) med informationer om infomødets afholdelse efter projektets endelige godkendelse i Byrådet.

Information
Projektet vedrører etablering af fjernvarme til de 221 villaer i området. Derudover får Jersie Privatskole og Jersie Hallen også mulighed for at blive tilsluttet. I dag er området udlagt til naturgas, men der forekommer også huse med oliefyr, elvarme og varmepumper. For at sikre projektets økonomi har Solrød Fjernvarme opstillet det vilkår, at der skal være bindende tilsagn om tilslutning fra minimum 155 husstande.

Projektforslaget kan findes her.

Ved projektets gennemførsel vil Solrød Fjernvarme få forsyningspligt i området og skal derfor tilbyde fjernvarme til alle beboerne. Godkendelsen af projektforslaget medfører ikke hverken tilslutningspligt eller forblivelsespligt. Det betyder, at beboerne til enhver tid kan vælge en anden godkendt varmeforsyningskilde end fjernvarme, medmindre andet aftales mellem fjernvarmeselskabet og beboeren.

Projektets gennemførsel vil desuden medføre, at beboerne i området ikke kan få tilskud til opsætning af varmepumper i henhold til de nuværende støtteregler i Bygningspuljen. Til gengæld vil beboerne få tilbudt grøn fjernvarme til konkurrencedygtige priser.

Klima
Projektet ligger i tråd med Solrød Kommunes klimaplan 2020-2030 og bidrager til målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030. Det skyldes Solrød Fjernvarmes forudgående arbejde med at omstille varmeforsyningen, så den producerede varme primært baserer sig på vedvarende energikilder. Find flere informationer om hvordan Solrød Fjernvarme arbejder med grøn fjernvarme her

Siden er sidst ændret: 22-06-2022 Til top