Aktuelle projekterAktuelle projekter

Fjernvarme i Havdrup fase 2

I løbet af de kommende år vil alle husstande og virksomheder i Havdrup blive tilbudt fjernvarme. Det aktuelle projekt omhandler fase 2, dvs. det lyserøde område på ovenstående kort.

Projektet
Projektet vedrører etablering af fjernvarme til at kunne forsyne i alt 285 husstande, idet Solrød Fjernvarme anlægger fjernvarmeledninger i områdets veje og tilslutter de nye fjernvarmekunder med stikledninger. Området er i dag udlagt til naturgas, og de eksisterende husstande forsynes overvejende af individuelle naturgasfyr, men der forekommer også huse med oliefyr, elvarme og varmepumper.

Se projektforslaget her

Status
Mere end 200 borgere, bosiddende i det aktuelle fase 2–område i Havdrup mødte op, da Solrød Fjernvarme d. 4. august afholdte et infomøde vedrørende udrulningen af fjernvarme i området. På mødet gav Solrød Fjernvarme informationer om den forestående udbygning. Derudover blev der løbende besvaret spørgsmål fra de fremmødte.

Se præsentationen fra mødet her, hvor du også kan finde svar på de mest relevante spørgsmål om udrulningen.

Tidsplan
Solrød Fjernvarme er nu i gang med at projektere arbejdet og indgå kontrakter med de nye kunder i området. Det forventes, at selve anlægsarbejdet kan igangsættes i løbet af september, hvis alt går vel. Udbygningen forventes færdigafsluttet primo 2023. En mere præcis tidsplan vil blive fremlagt på et senere tidspunkt.

Priser (opdateret september 2022)
Prisen for at få fjernvarme kan inddeles i to.
1) Installationsprisen på 49.875 kr.
2) Reduceret tilslutningspris på 15.000 kr.

Installationsprisen dækker de omkostninger, der er forbundet til installationen af en fjernvarmeunit. Dette kan gøres af egen VVS’er eller via Solrød Fjernvarmes VVS’er. Det er også muligt at lade Solrød Fjernvarme både installere og eje fjernvarmeenheden i huset, mod at man tegner en abonnementsordning for brugsretten til fjernvarmenheden. Det koster 350 kr. pr. måned i hele enhedens levetid. 

Tilslutningsprisen dækker de omkostninger, der er forbundet med fremføring af stikledning til de enkelte boliger. Den reducerede tilslutningspris forudsætter, at husstanden tilmelder sig, før gravearbejdet er afsluttet på vejen, da det er forbundet med meromkostninger, hvis gravearbejdet skal genoptages. Ved senere tilmelding betales der fuld tilslutningspris på 35.000 kr.

Varmeprisen fremgår af Solrød Fjernvarmes hjemmeside. Hvis du ønsker en konkret beregning på den forventede varmepris ved skift til fjernvarme, med udgangspunkt i din husstand, skal du fremsende antal opvarmede kvadratmeter og seneste års forbrug af gas, olie, træpiller eller strøm til opvarmning til Solrød Kommune, Att. Esben V. Nielsen på eni@solrod.dk

Klima
Projektet ligger i tråd med Solrød Kommunes klimaplan 2020-2030 og bidrager til målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030. Det skyldes Solrød Fjernvarmes forudgående arbejde med at omstille varmeforsyningen, så den producerede varme primært baserer sig på lokale vedvarende energikilder. Find flere informationer om hvordan Solrød Fjernvarme arbejder med grøn fjernvarme her.

Kontakt
For yderligere information kontakt Solrød Fjernvarme på tlf. 56 14 28 14, mail post@sfv-amba.dk eller Solrød Kommune på tlf. 56 18 20 00, mail teknisk@solrod.dk

Siden er sidst ændret: 07-09-2022 Til top