Aktuelle projekterAktuelle projekter

Fjernvarme

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Fredensbovejkvarteret (Gaslommen). Status pr. maj 2022.

Byrådet i Solrød Kommune har godkendt et projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a, hvor Fredensbovejkvarteret i Jersie Strand omlægges fra naturgas til fjernvarme.

Status

Projektet blev godkendt i Byrådet d. 29. november 2021. 

Bestyrelsen i Solrød Fjernvarme har besluttet, at der er opnået en tilstrækkelig høj
tilslutningsgrad til at udrulle fjernvarme i området.


Solrød Fjernvarme vil nu igangsætte arbejde vedrørende udbud, dvs. indhentning af
tilbud, kontraktforhandlinger mv., før at selve anlægsarbejdet kan gå i gang.
Anlægsarbejdet forventes at starte omkring 1. juli 2022. Den præcise tidsplan afhænger
af udbuddet.

Du kan læse mere om Solrød Fjernvarmes forventede priser her.  

Klima

Projektet er et af de første projekter fra den nyligt vedtagne Klimaplan 2020-2030 i Solrød Kommune og vil medføre en reduktion af drivhusgasser på op til 837 tons. Projektforslaget vil således bidrage til Solrød Kommunes mål i Klimaplan 2020-2030 om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030.

GaslommenSkitse til kommende fjernvarmeledninger i Fredensbovejkvarteret. 

Projektforslaget

Læs projektforslaget her.

Projektforslaget vedrører etablering af fjernvarme til at kunne forsyne Fredensbovejkvarterets i alt 216 husstande, idet Solrød Fjernvarme anlægger fjernvarmeledninger i villakvarterets veje og tilslutter de nye fjernvarmekunder med stikledninger. Området er i dag udlagt til naturgas, og de eksisterende husstande forsynes overvejende af individuelle naturgasfyr, men der forekommer også huse med oliefyr, elvarme og varmepumper.

For at kunne gennemføre projektet har Solrød Fjernvarme søgt og opnået tilskud fra Fjernvarmepuljen, hvilket var den første forudsætning for projektets realisering. 

Den næste forudsætning for projektet er, at Solrød Fjernvarme får tilsagn om tilslutning fra 75 % af beboerne i området. 

Ved projektets gennemførsel vil Solrød Fjernvarme få forsyningspligt i området og skal altså tilbyde fjernvarme til beboerne. Det vil desuden medføre, at beboerne i området ikke kan få tilskud til opsætning af varmepumper i henhold til de nuværende støtteregler (Bygningspuljen). Til gengæld vil beboerne få tilbudt grøn fjernvarme til konkurrencedygtige priser.

Godkendelsen af projektforslaget medfører ikke hverken tilslutningspligt eller forblivelsespligt. Det betyder, at beboerne til enhver tid kan vælge en anden godkendt varmeforsyningskilde end fjernvarme, medmindre andet aftales mellem fjernvarmeselskabet og beboeren.

Siden er sidst ændret: 01-06-2022 Til top