Aktuelle projekterAktuelle projekter

Vildere skoler og institutioner

Her kan du læse mere om Solrød Kommunes initiativer for at få øget biodiversitet på skolerne og i institutionerne.

Formål

Formålet med projektet er at omlægge ”ubrugte” arealer som fx græsarealer eller mindre hjørner på kommunens institutioner og skoler til naturarealer og få engageret både børn, unge og voksne til at få mere viden om og et forhold til naturen. En øget mangfoldighed af blomster, biller, fugle mv. ved institutionen giver mange muligheder for at inddrage disse elementer i lærende lege, undervisningen eller i dagligdagens øvrige aktiviteter.

Besøg på de enkelte skoler og institutioner

Som opstart af projektet får alle institutioner og skoler et besøg af virksomheden Care4Nature i juni 2021. Care4Nature er ekspert i fremme af biodiversitet og kan give hver enkelt institution og skole skræddersyet hjælp til at fremme biodiversiteten.

Ved besøget vil der blive set på følgende forhold:

  • Hvilke biologiske værdier der er på institutionens udearealer?
  • Hvordan bliver institutionens udearealer driftet i dag?
  • Er der særlige områder og evt. arter man skal tage hensyn til? 

Care4Nature gennemfører besøget sammen med driftsfolkene fra Ejedomscenteret og interesserede medarbejdere fra institutionen. Undervejs vil Care4Nature rådgive om de forskellige tiltag, som institutionen eller skolen kan gøre for at få mere vild natur. Efter besøget udarbejder Care4Nature en handleplan, der beskriver hvilke tiltag, der kan gavne biodiversiteten på de udpegede arealer.   

Projektet omfatter også en efteruddannelse i fremme af biodiversitet af de medarbejdere, der står for pleje og drift af de grønne arealer på kommunens institutioner og skoler.  

Partner/projektgruppe

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ejendomscenteret, Team Natur og Miljø og Team Læring og udvikling i Solrød Kommune. Arbejdsgruppen får råd og vejledning af Care4Nature.

Aktivitets- og tidsplan 2021 

Aktiviteter Maj  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov Dec
Møde med institutions- og skoleledere om projektet               
Care4Nature besøger og kortlægger biodiversitetspotentialet på alle institutioner og skoler    x            
Care4Nature udarbejder handleplaner i samarbejde med Ejendomscenteret og de respektive institutioner og skoler    x          

Uddannelse af driftspersonale

       x   x      

Implementering af valgte insatser

         x  x    

Pleje og tilsyn med indsatser

          x x x
Status til Byrådet              x  

Links:

Værktøjskassen for skoler og institutioner

Invitation til skoler og institutioner

Nyhedsbrev 1 Vilde skoler og institutioner - Juni 2021

Siden er sidst ændret: 18-06-2021 Til top