Aktuelle projekterAktuelle projekter

Uddannelse af naturambassadører

Her kan du læse mere om Solrød Kommunes uddannelse af naturambassadører.

Formål

Formålet er at uddanne borgere til at gennemføre egne biodiversitetsprojekter og hjælpe og rådgive andre borgere og virksomheder, der ønsker at gøre noget for at skabe mere biodiversitet på egne arealer og fælles arealer. Derudover inviteres naturambassadørerne også til at fungere som bindeled mellem kommunen og lokalsamfundet ved gennemførelsen af større naturprojekter. 

Naturambassadørerne tilbydes et uddannelsesforløb, som består af 3 moduler. Deltagerne bliver klædt på med viden og inspiration om fremme af biodiversitet i bred forstand.

Kurset er en blanding af oplæg, debat, opgaver og vidensdeling.

Første kursusforløb blev afholdt den 12. 19. og 26. maj 2021 fra kl. 17.00-20.00. 

 

Til foråret skal vi i gang med andet kursusforløb.

Kurset afholdes den 7., 21. og 28. april 2022 fra kl. 17.00-20.00.

Har du lyst til at være med så send en mail på teknisk@solrod.dk mrk. Naturambassadør.

 

1. kursusgang handler om biodiversitetskrisen og hvordan vi hver især kan arbejde på at øge biodiversiteten på egne arealer og fælles arealer. Efter et oplæg inviteres kursusdeltagerne med på en vandring i et særligt naturområde i Solrød Kommune, hvor det fx er muligt at kigge nærmere på hjemmehørende plantearter, som man med fordel også kan fremme i sin have. 

2. og 3. kursusgang foregår i felten. Deltagerne mødes i en privat have eller på et fællesareal sammen med haverådgiver Rie Lauridsen og Solrød Kommunes biolog Maria Astrup Skov. Der undervises i, hvordan man kan omlægge arealet til mere vild natur. Deltagerne vil fx lære at anlægge en dam, et kvashegn, bygge insektbosteder, omlægge sin græsplæne til blomstereng mv. 

Som bevis på gennemførelse af kurset modtages en batch. Batchen kan fx sættes på tøjet så andre kan se, at man er uddannet naturambassadør.

Pin Naturambassadører 

Solrød Kommune vil samle de færdiguddannede naturambassadører 2 gange årligt for at drøfte ny viden om biodiversitet, lokale naturprojekter og for at skabe et rum for udveksling af erfaringer med omlægning af haver og fælles arealer til mere vild natur. 

Partner/projektgruppe

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Solrød Kommunes Team Natur og Miljø og Grønt Råd. Derudover deltager havekonsulent Rie Lauridsen og rådgivende biolog Rikke Milbak.

Aktivitets- og tidsplan 2021 og 2022

Aktiviteter Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Afholdelse af webinar for fremme af biodiversiteten i private haver og på fællesarealer  x                
Uddannelse af naturambassadører    x        x      
Fællesmøde for naturambassadører      x        x    
Status til Byrådet                x  

Links:

Nyhedsbrev 7 Naturambassadører

Nyhedsbrev 6 Naturambassadører

Nyhedsbrev 5 Naturambassadører

Nyhedsbrev 4 Naturambassadører - Oplæg om samskabelse og præstegårdshaven i Gl. Havdrup

Nyhedsbrev 3 Naturambassadører

Nyhedsbrev 2 Naturambassadører

Nyhedsbrev 1 Naturambassadører

Kompendie Naturambassadører 2021

Webinar om vildere haver og fællesarealer 28. april 2021

Værktøjskassen for private haver

Værktøjskassen for byens grønne fællesområder

Værktøjskassen for Erhvervs- og industriområder

Værktøjskassen for landejendomme

Værktøjskassen for skoler og institutioner

Værktøjskassen for kirkens jorde

Lister med planter der fremmer biodiversitet

Siden er sidst ændret: 10-12-2021 Til top