Aktuelle projekterAktuelle projekter

Projekt "Balance i ådalen mellem Havdrup og Solrød"

Her kan du læse mere om projektet.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at forbedre natur og vandkvalitet i vandløb og grundvand, og friluftslivet mellem Solrød Landsby og Havdrup langs med Solrød Bæk.

Projektet omfatter bl.a. muligheder for etablering af en rekreativ sti langs med bækken med nye oplevelsesmuligheder for områdets borgere, en forbedring af vandkvaliteten i vandløb og grudvand gennem en tilbageholdelse af nærringsstoffer og sprøjtegifte fra tilstødende landbrugsarealer, forbedre og beskytte eksisterende natur langs vandløbet og sidst men ikke mindst klimatilpasse de truede bysamfund i Havdrup og Solrød Landsby.    

Projektets realisering er betinget af, at der kan sikres jordfordeling med lokale lodsejere, der i dag ejer og driver projektområdet bestående af ca. 40 ha. landbrugsjord langs den øvre del af Solrød Bæk således, at lodsejerne bytter arealer udpeget som BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) med egnet landbrugsjord andet sted i nærområdet.

Partner/projektgruppe

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Solrød Kommunes Team Natur og Miljø, KLAR Forsyning, HOFOR, Naturstyrelsen og lokale lodsejere.

Aktivitets- og tidsplan 2021

Aktiviteter April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Indledende projektbeskrivelse  x  x              
Møder i projektgruppen  x  x  x      x  x    x  
Status til Byrådet      x            
Evt. Opstart af forundersøgelser          x  x  x  x  x
Siden er sidst ændret: 29-04-2021 Til top