Aktuelle projekterAktuelle projekter

VILDESTE kommune

Solrød Kommune er med i konkurrencen!

Miljøminister Lea Wermelin har udskrevet en konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har den 15. marts 2021 besluttet at Solrød Kommune skal være med i konkurrencen. 

Biodiversiteten går tilbage over alt i verden, og konkurrencen handler om at være med til at vende denne udvikling. 

Konkurrencen ligger i god tråd med de indsatser, der udspringer af den netop vedtagede Naturkvalitetsplan 2020-2024 for Solrød Kommune. 

I slutningen af 2022 vil miljøministeren sammen med fagfolk kåre Danmarks vildeste kommune.

Dommerpanelet vil udvælge den kommune, der byder ind med "det mest fantastiske biodiverstetsprojekt, baseret på bl.a. iderigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelsen af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber". 

Solrød Kommune byder ind med følgende hovedindsater:

1. Øget biodiversitet på de kommunale arealer

Indsatsen vil omfatte kortlægning af kommunale vejrabatter og grønne kommunale arealer i byerne med biodiversitetspotentiale. På den baggrund vil administrationen udarbejde et katalog til kvalificering og efterfølgende omlægning af driften.

2. Uddannelse af naturambassadører

Dvs. borgere, der kan gennemføre egne biodiversitetsprojekter og hjælpe og rådgive andre, der ønsker at gøre noget for at skabe mere biodiversitet på egne arealer. "Uddannelsen" vil tage udgangspunkt i erfaringerne med kommunens uddannelse af klimaagenter. Formidling af Naturkvalitetsplanens "værktøjskasser" til forskellige interessenter (private, virksomheder, institutioner mv.) med råd og vejledning til at skabe mere biodiversitet vil blive væsentlige elementer i uddannelsen.

3. Projekt "Balance i ådalen mellem Havdrup og Solrød" 

Solrød Kommune forbereder i tæt samarbejde med lodsejere, lokale organisationer og borgere projektet "Balance i ådalen mellem Havdrup og Solrød". Med udgangspunkt i forbedring af natur, miljø, vandkvalitet, friluftsliv og øget diversitet planlægges en række integrerede indsatser i ådalen langs Solrød Bæk, omfattende bl.a. nyt rekreativt stisystem, øget tilbagehold af næringsstof fra dalens dyrkede opland, bedre vandløbskvalitet, nye muligheder for lodsejere med fokus på forbedret arealanvendelse og drift , beskyttelse og forbedring af eksisterende natur, nye oplevelsesmuligheder for områdets borgere, klimasikring af truede bysamfund og forbedrede muligheder for byudvikling i Havdrup og Solrød Landsby. Projektet vil blive forelagt Byrådet.

Du kan løbende følge kommunens indsatser her på siden.

Siden er sidst ændret: 12-04-2021 Til top