Aktuelle projekterAktuelle projekter

Bækstien åbnes op og for ny belægning

Belægningen på Bækstien er træt og har givet anledning til fald over den ujævne belægning samtidigt kan de midterste træer på strækningen ikke gro som oprindeligt planlagt og har dårlige vækstbetingelser, formentligt er disse plantet i hule betonrør for ca. 45 år siden, hvilket tydeligt kan ses på de enkelte træer. I stedet etaberes 6 Macadam bede langs strækningen, hvor træerne kan få optimale betingelser.

Som en del af Solrød Kommunes vej- og sti vedligeholdelse udskiftes den nuværende belægning, med hhv. asfaltering og grå klostersten.

Gener

De helt nærtliggende beboere må forvente at arbejdet i perioden kan give anledning til gener i form af støv og støj – dog kun inden for normal arbejdstid (07-18) på hverdage.

Færdsel

Gående og Cyklister ledes i anlægsperioden af Mellemvang til- og fra Solrød Center.

Anlægsperiode

Arbejdet påbegyndes mandag den 4. september 2023 og afsluttes i starten af oktober 2023.

Baekstien

 

Siden er sidst ændret: 20-08-2023 Til top