Aktuelle projekterAktuelle projekter

Arbejder på stranden

Forstærkning af klitterne

Nye markeringspæle viser, hvor der skal fyldes ekstra sand i klitterne

Som en del af sikringen af kysten i Solrød Kommune bliver klitterne forstærket med ekstra sand på strækningen langs fra Østre Grænsevej til Karlstrup Mosebæk. Mod syd ned til Ventegotsvej er sandfodringen færdig.

Nu kan du nemmere danne dig over overblik over, hvordan den sidste færdiggørelse af sikringen af kysten øst for strandvejen kommer til at se ud. Solrød Kommune har nemlig sat markeringspæle op på den del af stranden, hvor klitterne skal forstærkes med ekstra sand. Pælene markerer den inderste side af den såkaldte sikringszone, som er den zone, hvor der skal fyldes ekstra sand på klitterne.

Hvor meget sand, der skal fyldes på klitterne, afhænger af terrænets nuværende højde. Det vil sige, at der nogen steder skal fyldes en del eller meget sand i klitterne, mens der andre steder ikke skal fyldes ekstra sand i klitterne. Pælene fjernes til september når arbejdet med at forstærke klitterne er afsluttet.

 

Arbejdet har været på stand-by

I forbindelse med at arbejdet med at sikre kyststrækningen øst for Strandvejen startede op i starten af sommeren, har Solrød Kommune modtaget henvendelser fra borgere vedrørende placeringen af sandet ind mod land på bagsiden af klitterne.

Henvendelserne skyldes, at nogle grundejere er blevet overrasket over sandets placering og omfanget i forbindelse med anlægsfasen.

Solrød Kommune besluttede derfor at vente med den del af arbejdet, der har at gøre med at fylde sand ind på private matrikler, til efter sommerferien.

I løbet af sommeren er der derfor løbende blevet afholdt møder med de berørte lodsejere om, hvordan forstærkningen af klitterne påvirker deres matrikel, så det resterende anlægsarbejde med klitterne kan udføres på en måde, som alle kan se sig selv i. Placeringen af sandet stemmer overens med høringsmaterialet, som blev udsendt i november måned 2020 til alle berørte matrikler.

 

Kontakt kommunen, hvis du ikke allerede har en aftale

 Alle grundejere i første række har modtaget en henvendelse fra kommunen med en opfordring til at aftale et møde. Kommunen vil gerne opfordre alle grundejere i første række, som endnu ikke har aftalt et møde, til at skrive til kyst@solrod.dk snarest muligt. 

På denne måde kan kommunen få aftalt et møde om anlægsarbejdet på den enkelte matrikel og få lavet en konkret aftale om, hvordan forstærkningen af klitterne skal foregå.

 

 

Forstærkning (sandfodringen) af klitterne standses midlertidigt

I forbindelse med arbejdet med at forstærke klitterne har Solrød Kommune modtaget henvendelser fra borgere vedrørende placeringen af sandet ind mod land på bagsiden af klitterne. Henvendelserne skyldes, at nogle grundejere er blevet overrasket over sandets placering og omfanget i forbindelse med anlægsfasen.

Solrød Kommune har derfor besluttet at vente med den del af arbejdet, der har at gøre med at fylde sand ind på private matrikler til efter sommerferien.

Det betyder, at Zøllner i løbet af uge 26 vil tømme stranden for maskiner og materiel og gøre stranden fin til sommerbrug. Det sand, der mangler at blive fyldt på klitterne, vil blive fordelt efter sommerferien. Der er endnu ikke en tidsplan for hvornår arbejdet finder sted.

Det vil sige, at der i løbet af sommeren vil være bunker af sand placeret på stranden indtil det fordeles ud, hvor det er nødvendigt. Bunkerne skal ligge på den ydre del af klitrækken nær centerlinjen. Her er det lettest for entreprenøren at komme til dem, mens området spares mest mulig for unødig transport og slid. Vi vil gøre vores bedste for, at der bliver taget hensyn til, at sandbunkernes placering generer mindst muligt.

Efter sommeren bliver sandbunkerne fordelt på indersiden af klitrækken af en maskine med armforlænger, der har en rækkevidde på op til 20 m. Maskinen har ballondæk, så området spares mest muligt, imens arbejdet står på.

Generelt om arbejdet med at forstærke klitterne

Solrød Kommune er sammen med entreprenørfirmaet Zøllner i gang med første del af arbejdet med at sikre Solrød Kommunes kyststrækning. Vi starter i område A, som er området mellem Strandvejen og kysten fra Trylleskoven/Karlstrup Mosebæk i nord til Ventegodtsvej i syd. 

Hovedelementerne i kystsikringen er en forstærkning af klitterne, en sluse ved Solrød Bæk og såkaldte fløjdiger ved Karlstrup Mosebæk og Fuglesangsvej. 

Det første, vi går i gang med, er arbejdet med at forstærke klitterne, så de får en højde og bredde, der gør, at de kan beskytte området mod oversvømmelser. Vi har valgt den metode, som er mest skånsom for miljøet, og som samtidig gør, at vi kan beholde strandens naturlige udseende med klitter, som kommer til at falde naturligt ind i miljøet. Du kan læse mere om, hvad der skal ske nedenfor. På www.solrodklit.dk kan du finde et planchekort, som viser, hvor der skal påfyldes sand ved hver enkelt vej.