Aktuelle projekterAktuelle projekter

Arbejder på stranden

Forstærkning af klitterne.

Sandfodringen standses midlertidigt

I forbindelse med arbejdet med at forstærke klitterne har Solrød Kommune modtaget henvendelser fra borgere vedrørende placeringen af sandet ind mod land på bagsiden af klitterne. Henvendelserne skyldes, at nogle grundejere er blevet overrasket over sandets placering og omfanget i forbindelse med anlægsfasen.

Solrød Kommune har derfor besluttet at vente med den del af arbejdet, der har at gøre med at fylde sand ind på private matrikler til efter sommerferien.

Det betyder, at Zøllner i løbet af uge 26 vil tømme stranden for maskiner og materiel og gøre stranden fin til sommerbrug. Det sand, der mangler at blive fyldt på klitterne, vil blive fordelt efter sommerferien.

Det vil sige, at der i løbet af sommeren vil være bunker af sand placeret på stranden indtil det fordeles ud, hvor det er nødvendigt. Bunkerne skal ligge på den ydre del af klitrækken nær centerlinjen. Her er det lettest for entreprenøren at komme til dem, mens området spares mest mulig for unødig transport og slid. Vi vil gøre vores bedste for, at der bliver taget hensyn til, at sandbunkernes placering generer mindst muligt.

Efter sommeren bliver sandbunkerne fordelt på indersiden af klitrækken af en maskine med armforlænger, der har en rækkevidde på op til 20 m. Maskinen har ballondæk, så området spares mest muligt.

Om sandfodringen

Nu går vi sammen med entreprenørfirmaet Zøllner i gang med første del af arbejdet med at sikre Solrød Kommunes kyststrækning. Vi starter i område A, som er området mellem Strandvejen og kysten fra Trylleskoven/Karlstrup Mosebæk i nord til Ventegodtsvej i syd. 

Hovedelementerne i kystsikringen er en forstærkning af klitterne, en sluse ved Solrød Bæk og såkaldte fløjdiger ved Karlstrup Mosebæk og Fuglesangsvej. 

Det første, vi går i gang med, er arbejdet med at forstærke klitterne, så de får en højde og bredde, der gør, at de kan beskytte området mod oversvømmelser. Vi har valgt den metode, som er mest skånsom for miljøet, og som samtidig gør, at vi kan beholde strandens naturlige udseende med klitter, som kommer til at falde naturligt ind i miljøet. Du kan læse mere om, hvad der skal ske nedenfor. På www.solrodklit.dk kan du finde et planchekort, som viser, hvor der skal påfyldes sand ved hver enkelt vej.