Affald, miljø og klimaAffald, miljø og klima

Solrød Biogas

Læs om det kommunalt ejede Solrød Biogas

Solrød Kommunes mest ambitiøse klima- og energiprojekt til dato er Solrød Biogas.

Biogas - køer

 

Biogasanlægget stod færdigt i sommeren 2015 og har siden leveret grøn el og varme til borgerne. Anlægget bidrager med drivhusgasreduktioner for over 60.000 tons årligt, hvoraf en stor del har direkte betydning for Solrød Kommunes drivhusgasregnskab.

Læs meget mere om Solrød Biogas på hjemmesiden www.solrodbiogas.dk.

Siden er sidst ændret: 04-01-2022 Til top