Affald, miljø og klimaAffald, miljø og klima

Gener fra støj, støv, røg og lugt

Find gode råd og regler, hvis du er generet af støj, støv, røg eller lugt i dit nærområde.

Solrød Kommune har udarbejdet en række pjecer med gode råd og regler for adfærd.

Pjecerne kan f.eks. bruges som grundlag for en snak med din nabo om, hvordan I sammen kan få løst problemet.

Du kan finde pjecerne her:

Hvis du vil klage til kommunen

Hvis genen er væsentlig og ligger ud over, hvad man almindeligvis må acceptere, kan kommunen i sjældne tilfælde gribe ind. Kommunen behandler typisk klager over støj, støv, røg og lugt fra:

  • Virksomheder, landbrug, restaurationer og forretninger
  • Fyringsanlæg som fx brændeovne og oliefyr
  • Private dyrehold med fx høns og kaniner (ikke landbrug)
  • Midlertidige aktiviteter som fx bygge- og anlægsarbejder.

Hent skema til klage over gener her.

Det er vigtigt for kommunens behandling af din klage, at alle felter i skemaet udfyldes.

Klager over hundegøen og høj musik

Kommunen behandler IKKE klager over hundegøen og høj musik.

Henvend dig i stedet til:

Midt- og Vestsjællands Politikreds, Skovbogade 3, 4000 Roskilde Tlf. 46 35 14 48

Siden er sidst ændret: 10-06-2024 Til top