Affald, miljø og klimaAffald, miljø og klima

Priser for affald 2020

Hvad koster den nye affaldsordning og hvad er med i prisen.

Se priserne her

En almindelig villa, som i 2019 betaler kr. 2.969, skal i 2020 betale kr. 3.441. For den pris får du hentet restaffald, madaffald, plast, pap, dåser, glas, papir, farligt affald, haveaffaldog storskrald samt adgang til genbrugspladserne.

Prisstigningen skyldes primært det højere serviceniveau, hvor du får hentet flere forskellige typer affald end i dag. Det kræver ekstra håndtering og har medført behov for indkøb af nye affaldsbeholdere og skraldebiler, som sikrer, at dit sorterede affald ikke efterfølgende bliver blandet sammen.  

Selvom affaldstaksterne tager et lille hop opad nu, har vi planlagt en række år frem og forventer at kunne holde taksterne nogenlunde i ro de næste år. Da den nye affaldsordning først starter i marts, bliver der i 2020 kun opkrævet for 10 måneder under de nye takster, mens årets to første måneder bliver under de nuværende takster. Det betyder også, at borgerne vil kunne opleve en mindre stigning i 2021, hvor de nye takster bliver opkrævet for alle 12 måneder i kalenderåret.

Økonomien på affaldsområdet skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at kommunen ikke må tjene på affaldsordningen. Affaldstaksterne er derfor et udtryk for kommunens faktiske udgifter.

Priserne for 2020 vedtaget af byrådet d. 4. novembar 2019.

Siden er sidst ændret: 09-01-2020 Til top