Affald, miljø og klimaAffald, miljø og klima

Kvalitetsstyring på Natur-og Miljøområdet

Solrød Kommunes Natur og Miljø er ISO-Certificeret.

Natur og Miljø var tidligere omfattet af kvalitetsstyringsloven. Da denne lov blev ophævet besluttede vi at overgå til ISO 9001. 

Vi blev certificeret for 3. gang i januar 2017 med et flot resultat. Vi skal recertificeres i januar 2020.  

Systemet skal være med til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandling på Natur- og Miljøområdet.

Se vores certifikat her

Offentliggørelse af indsats og resultater

Kommunen offentliggør en gang om året en beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet og status på vores mål mm.

Solrød Kommunes redegørelse 2018-2019

Systemet er et ledelsessystem. Ledelsen foretager årligt en evaluering af systemet for at sikre dets funktion og effektivitet. I Solrød Kommune er der nedsat en gruppe (KS-gruppen), som varetager udvikling og fremdrift i kvalitetsstyringen af natur- og miljøadministrationen.

KS-gruppen har senest gennemført en evaluering af kvalitetsstyringssystemet i april 2019 for året 2017-2019.

Ledelsens evaluering for 2018-2019

Hvis du vil vide mere:

Alle virksomheder og borgere kan søge om aktindsigt i Solrød Kommunes kvalitetsstyringssystem for Natur- og miljøadministrationen efter de almindelige regler om aktindsigt, jf. Offentlighedsloven.
Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte den systemansvarlige Per Monberg Sørensen på tlf.: 5618 2307 eller pr. e-mail teknisk@solrod.dk 

Siden er sidst ændret: 12-07-2019 Til top