Affald, miljø og klimaAffald, miljø og klima

Klimatilpasning

Her kan du se, hvilke tiltag der gøres i kommunen.

Klimaforandringerne vil i Danmark skabe mildere vintre med mere regn og varmere somre med lange tørkeperioder og kraftigere regnskyl. Den gennemsnitlige årlige nedbør og stormstyrke er stigende, ligesom den globale opvarmning vil forøge vandstanden i havene omkring Danmark. Det er derfor vigtigt at sikre Solrød Kommune mod klimaforandringer samt at bidrage til en mindre global opvarmning.

På denne side kan du læse om kommunens arbejde med klimatilpasning med henblik på at nedsætte risikoen for tab af værdier forårsaget af klimaforandringerne. På F&Ps hjemmeside, der er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber, kan du desuden læse mere om klimatilpasning og skybrud.

Klimatilpasningsplan

Solrød Kommune har lavet flere tiltag med henblik på at nedbringe risikoen for oversvømmelser fra både kystzone, vandløb og overbelastning af kloaksystemet. Disse tiltag indgår i Solrød Kommunes Klimatilpasningsplan, som indgår i Solrød Kommuneplan 2017.

De mere konkrete indsatser fremgår af Klimatilpasningsstrategi for Solrød Kommune (2011), hvor der hovedsageligt fokuseres på at begrænse risikoen for oversvømmelser, som følge af overbelastning af regnvandsafstrømningen i regnvandskloaken, regnvandsledninger og vandløb. Med udgangspunkt i klimastilpasningsstrategien er det fastlagt, hvilket serviceniveau på regnvandsafstrømningen, som spildevandsforsyningen skal leve op til i Solrød Kommune. Serviceniveauet er fastlagt i Byrådet og er ligesom tiltagene i klimatilpasningsstrategien indarbejdet i kommunens spildevandsplan.

Beredskab ved Stormflod

Vejledning i sikring af din ejendom ved stormflod 

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top