Affald, miljø og klimaAffald, miljø og klima

Klima og energi

Læs mere om hvordan Solrød Kommune arbejder med at forebygge klimaforandringer
Byrådet i Solrød Kommune har i december 2020 godkendt Klimaplan 2020-2030.
Du kan se en film om Klimaplan 2020-2030 her:

I et særligt tema om Klimaplan 2020-2030, som bringes i Sydkysten i uge 2, 2021 kan du bl.a. læse mere om de væsentligste indsatser for at nå klimamålene og læse et interview med et par frivillige klimaagenter om deres tanker ved at arbejde for en grønnere fremtid. Du kan også læse temaindstikket her.

Klimaplanen afløser den eksisterende Klimaplan 2010-2025. Med den nye klimaplan er der sat nye ambitiøse målsætninger på klima- og energiområdet. I 2030 skal de samlede drivhusgasemissioner i Solrød Kommune være reduceret med 70 %. Klimaplanen indeholder samtidig målsætninger om, at forbruget af elektricitet i 2030 skal være baseret på 100% vedvarende energi, og at forbruget af fjernvarme i 2030 for 90%’s vedkommende skal være baseret på vedvarende energi. Planen indeholder også målsætninger om, at indsatserne skal tilrettelægges med størst mulig energieffektivisering og ressourcebesparelser for øje.

Dertil har Solrød Kommune via Danmarks Naturfredningsforening (DN) forpligtet sig til, at drivhusgasemissioner fra kommunens egne aktiviteter reduceres med minimum 2 % hvert år. Læs mere om klimakommuner og se Solrød Kommunes indsatser her.

Solrød Kommune deltager også i EU’s Borgmesterpagt og har via dette samarbejde med andre lokale myndigheder i EU bl.a. forpligtet sig til at reducere drivhusgasemissioner med 40 % i 2030. Solrød Kommune har allerede i 2019 nået denne målsætning. Læs mere om Borgmesterpagten og se Solrød Kommunes indsatser her.

Solrød Kommune er også myndighed ved ansøgninger om skift af varmeforsyning og ved godkendelse af projektforslag om ny kollektiv varmeforsyning. Det kan du læse mere om her.

Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme a.m.b.a har i juni 2022 indgået en partnerskabsaftale, der skal styrke parternes samarbejde om hurtigere udbredelse af fjernvarme til solrødborgerne. Samtidig er det målet, at al den lokale fjernvarme skal være 100 procent bæredygtig i 2025. Læs aftalen her.

Foruden det forebyggende arbejde, består kommunens indsats også i klimatilpasning. Det kan du læse mere om her.

 
Siden er sidst ændret: 04-07-2022 Til top