Affald, miljø og klimaAffald, miljø og klima

Klima og energi

Læs mere, om hvordan Solrød Kommune arbejder med at forebygge klimaforandringer.

Byrådet i Solrød Kommune har godkendt Klimaplan 2050, som du kan læse her.

Med den nye klimaplan er der sat nye ambitiøse målsætninger på klima- og energiområdet. I 2030 skal de samlede drivhusgasudledninger i Solrød Kommune, som geografisk område, være reduceret med 80 %, mens kommunen i 2050 skal være klimaneutral og klimarobust.

For at sikre opfyldelse af målene er der i planen fremlagt en række forskellige projekter. Det indebærer bl.a. udfasning af gasfyr, opførsel af vedvarende energi, klimatilpasning af regnvandssystemer, kystsikring og etablering af mere vild natur. Til sammen vil projekterne mindske udledningen af drivhusgasser, bidrage til at mindske klimaforandringerne og gøre kommunen mere robust mod konsekvenserne af klimaforandringerne.

Du kan se en samlet oversigt af projekterne i indsatskataloget på side 68 i klimaplanen.

DK2020

Klimaplan 2050 er udarbejdet som et resultat af det landsdækkende klimasamarbejde DK2020. DK2020 har givet kommunen mulighed for at hente rådgivning og sparring i arbejdet med klimaplanen, så den lever op til Parisaftalens målsætninger. Planen er desuden godkendt af Danmarks grønne tænketank CONCITO og den internationale klimaorganisation C40.


Klimaplan 2050 bygger videre på den hidtidige indsats

Klimaplan 2050 afløser og bygger videre på den nu forhenværende Klimaplan 2020-2030. 

Du kan se en film om Klimaplan 2020-2030 her:

Klimaplan 2020-2030 blev også præsenteret i et særligt tema om Klimaplan 2020-2030, som blev bragt i Sydkysten i 2021. Du kan læse temaet her.

Kommunen som virksomhed

Klimaplan 2050 afløser også den hidtidige indsats under aftalen med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Her havde Solrød Kommune forpligtet sig til, at drivhusgasemissioner fra kommunens egne aktiviteter skulle reduceres med minimum 2 % hvert år. Læs mere om klimakommuner og se Solrød Kommunes tidligere indsatser her. I Klimaplan 2050 er ambitionsniveauet hævet, og Byrådet har nu forpligtet sig til at reducere de samlede drivhusgasudledninger fra kommunen som virksomhed (drift af bygninger og transport) med 95 % inden 2030 i forhold til 1990-niveau.

EU's borgmesterpagt

Solrød Kommune deltager også i EU’s Borgmesterpagt og har via dette samarbejde med andre lokale myndigheder i EU blandt andet forpligtet sig til at reducere drivhusgasemissioner med 40 % i 2030. Solrød Kommune har allerede i 2019 nået denne målsætning. Læs mere om Borgmesterpagten og se Solrød Kommunes indsatser her.

Varmeforsyning

Solrød Kommune er også myndighed ved ansøgninger om skift af varmeforsyning og ved godkendelse af projektforslag om ny kollektiv varmeforsyning. Det kan du læse mere om her.

Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme a.m.b.a har i juni 2022 indgået en partnerskabsaftale, der skal styrke parternes samarbejde om hurtigere udbredelse af fjernvarme til solrødborgerne. Samtidig er det målet, at al den lokale fjernvarme skal være 100 procent bæredygtig i 2025. Læs aftalen her.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsindsatsen er integreret i Klimaplan 2050. Du kan i øvrigt læse mere om denne indsats på kommunens hjemmeside her.

 
Siden er sidst ændret: 27-09-2023 Til top