Affald, miljø og klimaAffald, miljø og klima

Klima og energi

Læs mere om hvordan Solrød Kommune arbejder med at forebygge klimaforandringer

Solrød Kommune har sat ambitiøse målsætninger på klima- og energiområdet. For det første skal kommunens samlede drivhusgasemissioner fra elektricitet, varme og transport reduceres med 55 % inden 2025. For det andet skal drivhusgasemissioner fra kommunens egne aktiviteter reduceres med minimum 2 % hvert år. Arbejdet med dette har Solrød Kommune forpligtet sig til gennem forskellige planer og aftaler. Dem kan du læse mere om nedenfor.

I Solrød Kommune arbejder vi med at forebygge klimaforandringer på primært tre fronter:

Foruden det forebyggende arbejde, består kommunens indsats også i klimatilpasning. Det kan du læse mere om her.

 
Siden er sidst ændret: 12-07-2019 Til top