Affald, miljø og klimaAffald, miljø og klima

Vandmiljøkampagne: Hjælp Fisken

Kampagnen ”Hjælp Fisken” har til formål at beskytte vandløb og kystområder langs Køge Bugt.

Solrød, Greve og Køge kommuner er gået sammen om kampagnen ”Hjælp Fisken” for at beskytte vandløb og kystområder langs Køge Bugt.

Kampagnen skal oplyse om, at vandet fra regnvandskloakkerne ikke renses, før det når vandløbene, og forebygge, at regnvandsristene bruges til udledning af miljøskadelige stoffer.

Herunder finder du en række gode råd til, hvordan du skåner vandmiljøet mest muligt.

Vask af bil

Brug altid en vaskehal, hvor vaskevandet ledes til renseanlæg.

Vil du selv vaske bilen, skal du:

  •  Undgå at vaskevand kommer i regnvandsristen
  •  Bruge miljømærket autoshampoo eller kun vand
  •  Hælde overskydende sæbevand i toilettet
  •  Undgå brug af højtryksrenser

Rensning af pensler

  • Brug altid håndvasken til vandbaseret maling
  • Undgå, at rensevandet kommer i regnvandsristene
  • Oliebaseret maling renses med brun sæbe, penselrens eller terpentin.
  • Rensevand fra oliebaseret maling skal opsamles i egnet emballage og afleveres på genbrugspladsen.

Rensning af tage

  • Brug kun håndkraft, børste eller kost og ikke vand
  • Det fjernede materiale skal i dagrenovationen

Er taget af eternit, skal det før rensning gøres vådt, fx med en blød stråle fra en haveslange. Derefter skal der fejes forsigtigt for at undgå spredning af kræftfremkaldende asbestfibre. Brug maske og aflever det opfejede materiale i asbestcontaineren på MiljøCenter Greve.

Tømning af pool med klor

Da klor fra poolen er giftigt for dyr, anbefaler vi, at du tømmer bassinet gennem dit spildevandsafløb. Fjern dækslet og før slangen fra bassinet til afløbet.

Håndtering af øvrig kemi

Rester af sprøjtemidler, myregift, gødning og lignende skal mærkes og afleveres på MiljøCenter Greve.

 

Siden er sidst ændret: 27-09-2023 Til top